Fællestillidsmand

Funktionsbeskrivelsen for fællestillidsmænd er udarbejdet for at give den enkelte fællestillidsmand (FTM) et overblik over de opgaver og forventninger, der er i jobbet.

​Funktion

 • Fællestillidsmand for tillidsmandsgruppen i et FTM-område - valgt af og blandt tillidsmænd.
 • Vælges på første tillidsmandsmøde, efter ordinært TM-valg, i ulige år.
 • Næstformand i Kontaktudvalget (i afdelingsområder).
 • Nærmeste kontakt til et FTM-område for Kreds Nordeas bestyrelse


Organisatorisk grundlag

Fællestillidsmandsaftalen som er en lokalaftale mellem Nordea (Danmark) og Kreds Nordea. Kontaktudvalgsaftalen som er en lokalaftale mellem Nordea (Danmark) og Kreds Nordea


Forudsætninger

Uddannelse der forventes at FTM har - eller gennemfører

TM uddannelsen i Finansforbundet (Grunduddannelsen). Uddannelsen forventes gennemført hurtigst muligt.

 • Relevante specialkurser for FTM i Finansforbundet. (Det bør tilstræbes at FTM bruger de kursusdage der er til rådighed jf. aftalen om fagligt arbejde i VOK.)

Hovedopgaver

 • Repræsentant for Kreds Nordeas bestyrelse i forhold til tillidsmændene og
  medlemmerne.

 • Politisk sparringspartner for Kreds Nordea bestyrelse, f.eks gennem deltagelse i ad hoc opgaver eller grupper, til afklaring af problemstillinger.

 • Formidle holdninger, informationer, forespørgsler, klager fra: ledelse, TM, medlemmer samt evt. andre interessenter til Kreds Nordeas bestyrelse samt formidle holdninger,informationer, forespørgsler, ideer fra Kreds Nordeas bestyrelse til ledelse, TM,medlemmer og øvrige interessenter.

 • Deltager på FTM-seminaret

 • Deltager på FTM-Erfagruppemøder og – stormøder med Kreds Nordea

 • Deltage på Kreds Nordeas årlige generalforsamling

 • Tager initiativ til uformel dialog med den lokale ledelse og områdeledelsen, med henblikpå styrkelse af samarbejdet

 • Ansvarlig for indkaldelse/afholdelse af møder i FTM-erfagruppen

 • Konsulent for medlemmer og tillidsmænd ved sagsbehandling

 • Kontaktperson og sparringspartner for tillidsmandsgruppen, og den enkelte TM

 • Sparringspartner/konsulent med/for lokal ledelse og områdeledelse

 • Tilstræber at afholde mindst ét møde i kvartalet for TM gruppen

 • Komme med emner til SU og til Kontaktudvalget (være aktiv, konstruktiv og
  fremadrettet), evt. sparring med Kreds Nordea om emner

 • Afholdelse af medlemsmøder i TM området

 • Holder Trin 1 og 7 samtaler med TM

 • Samarbejde med den lokale SIR

 • Frihed til udførelse af opgaver i henhold til FTM-aftalen.

 

26.07.2010