Menu luk

Bag om os

Vedtægter, Skulderklappet og vores historie

Vedtægter for Finansforbundet i Nordea

Union Governance

Skulderklappet

Siden 1991 er der en gang om året omkring vores fødselsdag i januar blevet uddelt seks legater fra Stiftelsesfonden for Finansforbundet i Nordea til medlemmer, der gør en ekstraordinær indsats i dagligdagen. Det er medarbejderne selv, der indstiller deres kolleger til legatet, som populært går under navnet 'Skulderklappet'.

Fundats for Stiftelsesfonden for Finansforbundet i Nordea

Vores historie

Det, der i dag hedder Finansforbundet i Nordea, blev stiftet 12. januar 1991 under navnet Unikreds. Det skete året efter, at Privatbanken, Andelsbanken og SDS fusionerede til Unibank.

Da Unibank i 2000 blev til Nordea gennem en fusion mellem banker i de fire nordiske lande, skiftede Unikreds året efter navn til Nordkreds:

Logoet blev justeret lidt omkring 2004:

I 2006 blev navnet ændret til Kreds Nordea:

Siden 27. november 2019 har vi heddet Finansforbundet i Nordea. Vores nye navn er ikke så mundret, men det beskriver os helt præcist: Vi er til for jer, der er medlemmer af Finansforbundet, og som er ansat i Nordea. Finansforbundet i Nordea kan forkortes FiN - udtales ligesom synonymet for 'god'.

 

Union in Nordea blev officielt stiftet i 2005 for at matche Nordeas tværnordiske organisation og styrke samarbejdet mellem fagforeningerne i de fire nordiske lande – fra 2015 også Polen.