OK2020-aftale er på plads

Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening nåede natten til mandag til enighed i forhandlingerne om OK2020 om en 3-årig overenskomst.

Aftalen indeholder en bl.a. en fornuftig og mærkbar lønstigning, en række initiativer til at forbedre trivslen, en modernisering af løn- og arbejdstidssystemet, at tandforsikringen gøres permanent og at kompetencepuljen fastholdes.

Aftalen skal behandles på et repræsentantskabsmøde i Finansforbundet d. 2. marts. Hvis Finansforbundets repræsentantskab beslutter at sende resultatet videre, skal alle Finansforbundets medlemmer tage stilling til den nye overenskomst ved elektronisk afstemning.

Inden da kommer du som medlem naturligvis til at få meget mere information om indholdet af overenskomsten i detaljen og den videre proces.

​    

Hovedoverskrifter i aftalen

Åbn alle

Mærkbar lønstigning

Lønnen stiger med 6 pct. over tre år og stigningen fordeles på 4,2 pct til generelle lønstigninger og 1,8 til lokale lønpuljer.

I standardoverenskomsten fordeler lønstigningerne sig således:

• 1. juli 2020 2 pct., heraf 2,0 til generelle stigninger og 0 til lokal lønpulje

• 1. juli 2021 2 pct., heraf 1,2 til generelle stigninger og 0,8 til lokal lønpulje

• 1. juli 2022 2 pct., heraf 1 til generelle stigninger og 1 til lokal lønpulje

I virksomhedsoverenskomsterne er der afsat 3,4 pct. i overenskomstperioden til generelle lønstigninger til alle medarbejdere, samt en lokal økonomisk ramme på 2,6 pct. Anvendelsen af den lokale økonomiske ramme aftales lokalt. 

De generelle lønstigninger og den lokale økonomiske ramme fordeler sig således:

• 1. juli 2020 1,20 pct. og  0,80 pct. i lokal ramme, samlet 2 pct.

• 1. juli 2021 1,20 pct. og 0,80 pct. i lokal ramme, samlet 2 pct.

• 1. juli 2022 1 pct. og 1 pct. i lokal ramme, samlet 2 pct.

Forhøjelse af pensionsbidrag

​Arbejdsgivernes pensionsbidrag forhøjes i perioden med 0,65 pct., og de fordeler sig med 0,25 pct. pr. 1. juli 2020, 0,25 pct. pr. 1. juli 2021 og 0,15 pct. pr. 1. juli 2022.

Konkrete tiltag for bedre trivsel

Der gennemføres en række fælles initiativer til at forbedre trivslen – bl.a. nedsættes et fælles trivselsudvalg mellem Finansforbundet og FA, ligesom der lanceres et sæt anbefalinger for god trivsel. Derudover etableres et korps af trivselsvejledere, som virksomheder og medarbejdere kan trække på ift. konkrete trivselsudfordringer i de enkelte virksomheder.

Finanskompetencepuljen forbedres

Den fælles kompetencepulje, hvor både medarbejdere og virksomheder kan søge kurser og uddannelsestilbud og aktiviteter via uddannelsesbidraget kommer til at omfatte flere ansatte i sektoren.

Løn- og arbejdstidssystem moderniseres

For at modsvare krav om øget fleksibilitet fra både medarbejdere og virksomheder gøres løn- og arbejdstidssystem mere moderne og tidssvarende.

Tandforsikringen er kommet for at blive

Den tandforsikring, der blev indført som forsøgsordning i 2017, gøres permanent i overenskomsten.

Bedre rammer for tillidsmandsarbejdet

Vilkår for tillidsmandsarbejde og tid til fagligt arbejde forbedres gennem at sikre tid til tillidsmandsarbejde og gøre adgangen til at hjælpe medlemmerne bedre.

Styrkelsen af timebank

Omsorgsdage og 6. ferieuge placeres i timebanken og på den måde gøres timebanken til sektorens egen fritvalgskonto, hvor medarbejderne frit kan vælge frihed eller udbetaling.

​      

OK 2020 Orienteringsmøder for tillidsmænd

Åbn alle

Sjælland

Overenskomstforhandlingerne er afsluttet, og du vil blive orienteret om resultatet på et orienteringsmøde. På møderne vil du få mere at vide om overenskomsten, indholdet og den videre proces, så du er bedst muligt klædt på til at formidle indholdet videre til dine medlemmer.

København 11. Marts 2020

Roskilde 12. marts 2020

Kobæk Strand 18. marts 2020

Glostrup/Brøndby 18. marts 2020

Lyngby 19. marts 2020

 

 

Jylland

Overenskomstforhandlingerne er afsluttet, og du vil blive orienteret om resultatet på et orienteringsmøde. På møderne vil du få mere at vide om overenskomsten, indholdet og den videre proces, så du er bedst muligt klædt på til at formidle indholdet videre til dine medlemmer.

 

 

Fyn

Overenskomstforhandlingerne er afsluttet, og du vil blive orienteret om resultatet på et orienteringsmøde. På møderne vil du få mere at vide om overenskomsten, indholdet og den videre proces, så du er bedst muligt klædt på til at formidle indholdet videre til dine medlemmer.

Odense 13. marts

 

​  

Nyheder om overenskomst 2020

Åbn alle

Snart går OK-forhandlingerne i gang

Finansforbundet og FA har aftalt tre forhandlingsdage om en ny overenskomst. Torsdag 23. januar, tirsdag 4. februar og torsdag  27. februar går det løs.

Læs mere 

Opvarmning til forhandlingerne i januar

Fem spørgsmål til Mariane Dissing, administrerende direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening og fem spørgsmål til Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

Læs mere

Bæredygtighedsperspektivet skal også rettes indad

Hvis man har fulgt lidt med i finansmedierne i den seneste tid, har der især omkring kvartalsregnskaberne fra nogle af de større virksomheder været tegnet et halvdystert billede af situationen i den finansielle sektor.

Læs mere

Klar til at rykke på OK-forhandlingerne

På mandag udveksler parterne krav til den næste overenskomst. Finansforbundets formand, Kent Petersen, går efter en "fornuftig og ambitiøs løsning".

Læs mere

​    

Nuværende overenskomst

Åbn alle

Ansatte i den finansielle sektor

Når du er ansat i den finansielle sektor, og din virksomhed har indgået overenskomst med Finansforbundet, kan du finde bestemmelser omkring dine løn- og ansættelsesforhold et af følgende steder:

  • i Finansforbundets standardoverenskomst med Finanssektorens Arbejdsgiverforening.
  • i en overenskomst med en arbejdsgiver uden for FA
  • i en virksomhedsoverenskomst, som er indgået mellem en virksomhed og en faglig repræsentant, f.eks. en kreds, en personaleforening eller en tillidsmand.

Assurandører

Hvis du er assurandør og ansat i et forsikringsselskab, vil du som hovedregel være omfattet af Rammeoverenskomsten mellem Finansforbundet og FA og af den lokale aftale mellem Assurandørforeningen og forsikringsselskabet om løn- og ansættelsesvilkår.

Senest en måned efter, at du er ansat, skal du have en ansættelsesaftale, som oplyser hvilken overenskomst, der er gældende. Derudover skal der fremgå en række oplysninger om blandt andet løn, arbejdssted, arbejdstid og arbejdsindhold. Det skal også fremgå, om der er særlige vilkår omkring overarbejde, opsigelsesvarsler, konkurrenceklausuler, prøvetid m.m.

Overenskomsten for assurandører (pdf med mulighed for download)

Indhold

Den 1. april 2017 trådte den seneste standardoverenskomst i kraft. Her kan du downloade hele overenskomsten:

Standard overenskomst 2017 (PDF)

Læs mere

Hvis du ønsker mere information omkring den nuværende overenskomst, kan du klikke her.