Menuluk

Forandringsledelse

Tidspunkt
3. jun 2020 - 4. jun 2020
Afholdelsessted
Online
Format Online
tilmeldingsfrist 26. maj 2020
Pris 750,00 kr.
Målgruppe It-ansatte
Udsolgt
03

Dette 2-dages kursus er for dig, der arbejder med forandringer i det daglige, og som gerne vil have redskaber til at drive forandringer på en måde, der sikrer grundig forankring i organisationen, og som samtidig har fokus på trivsel og medarbejdere og lederes mulighed for at fokusere på kerneopgaven.

Inden for it og digitalisering er forandringer ikke noget, man blot skal forholde sig til en gang imellem, og som forsvinder igen. Tværtimod.

Forandringer forårsaget af ny teknologi, nye lovkrav eller øgede krav om effektivitet er blevet et vilkår, som it-medarbejdere og -ledere hele tiden må forholde sig til. Det stiller øgede krav til, at man som ansvarlig for forandringen ikke blot tager ansvar for, at forandringen finder sted, men også for at berørte medarbejdere og ledere oplever forandringen som meningsfuld og respektfuld over for de kerneopgaver, de varetager i det daglige.

På kurset opnår du en bedre forståelse af følgende emner:

  • Forskellige modeller for og tilgange til forandringsledelse
  • Kortlægning af organisationens forandringskapacitet, -kompetencer og -ressourcer
  • Facilitering og planlægning af forandringsprocesser
  • Hvordan mennesker reagerer på forandringer – herunder hvordan du håndterer modstand
  • Hvordan du sikrer fokus på trivsel og motivation
  • Etablering af målinger og opfølgningsprocesser og integrering af forandringen i det eksisterende ledelsessystem

Undervisningsform

Kurset er tilrettelagt med henblik på at opnå størst mulig læring. Der er en balance mellem inspirationsindlæg i plenum, deltagernes refleksioner og praktiske øvelser.

Udbytte

Kurset Forandringsledelse giver dig og din organisation en forbedring af den måde, hvorpå forandringsprocesser faciliteres og planlægges. Det giver en større effekt af forandringsinitiativerne, bedre trivsel og mindre modstand.

På kurset lærer du at facilitere forandringsprocesser med fokus på organisatorisk bæredygtighed. Du vil bl.a. få redskaber til at kortlægge organisationens forandringskapacitet, -kompetencer og –ressourcer samt potentielle modstandspunkter, så du kan tilrettelægge forandringen med afsæt i de faktiske forhold og etablere effektive og holdbare processer til måling, opfølgning og integrere forandringen i de eksisterende ledelsessystemer.

Herudover vil du få et grundigt indblik i, hvordan forskellige mennesker reagerer på forandring, og hvad der er vigtigt at fokusere på i forhold til at sikre trivsel og motivation og styre uden om modstand og stress.

Målgruppe og forudsætninger

Kurset Forandringsledelse henvender sig til ledere og medarbejdere, der har ansvar eller medansvar for at få forandringer til at lykkes. F.eks. ledere, projektledere og proceskonsulenter.

Kurset kræver ingen særlige forudsætninger.

Underviser

Kurset Forandringsledelse bliver undervist af Reni Friis, som er partner i Valcon. Hun har mere end 15 års erfaring i it-branchen og har et stærkt fundament i it management-rådgivning generelt. Hun er en stærk figur i den globale og danske it-proces og Lean sektor og har i den forbindelse udgivet flere artikler, spillet en stor rolle i skabelsen af Lean IT Association og taler regelmæssigt på konferencer.

Renis tilgang til forandringer er at sikre, at ambitionen bliver tilpasset organisationens parathed over for forandringer og i høj grad at inddrage medarbejderne i selv at udvikle og sammensætte den konkrete fremtid, en forandring medfører.

Når Reni underviser, er der altid masser af eksempler, skarpe pointer og godt humør.

Tidspunkt

Kurset afholdes fra kl. 9-16 begge dage.

Dette kursus udbydes i samarbejde med DANSK IT, Danmarks største uafhængige forening for it-professionelle og it-brugere.

Vi gør opmærksom på, at navn, mailoplysninger, titel og virksomhedsnavn på alle tilmeldte til dette arrangement vil blive videregivet til underviser, kursusudbyder og konferencested til brug for deres afvikling af arrangementet. Vi deler ikke dine oplysninger med de øvrige kursusdeltagere.

Kontakt kursusadministrator