Coronavirus

Alle større arrangementer aflyses

Grundet Corona/CoVid19 og vores ansvar som organisation for at begrænse smittefaren, er vi desværre nødt til at aflyse alle større medlemsarrangementer – herunder planlagte FOKUS-aktiviteter. Vi beklager naturligvis de gener, det måtte medføre. Aflysningerne gælder indtil videre i resten af marts.

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Finansforbundet henholder sig til sundhedsstyrelsens anbefalinger for så vidt angår medarbejdere og medlemmer. I de tilfælde hvor medlemmernes ansættelsesvirksomheder har mere vidtgående restriktioner i forbindelse med håndtering af situationen omkring coronavirus, lægger Finansforbundet sig op ad disse.

Konkret betyder det, at medlemmer, der er hjemsendt, selvom de ikke har været i de områder, som sundhedsmyndighederne anbefaler, at man ikke skal rejse til, heller ikke skal møde op til arrangementer eller uddannelser, udbudt af Finansforbundet. Det betyder også, at medlemmer, der af deres virksomheder er pålagt ikke at deltage i store møder/forsamlinger, heller ikke skal deltage i store møder/forsamlinger, afholdt af Finansforbundet.