Menu luk

Finansforbundet støtter

I Finansforbundet støtter vi udviklings- og humanitære formål med 100.000 kroner om året. Det er penge, vi modtager som bod, når vores jurister vinder en medlemssag.

Støtten bygger i høj grad på principperne i FN-initiativet Global Compact, dvs. at vi med donationerne yder støtte til humanitære formål, der falder ind under en eller flere af disse kategorier:

  • Grundlæggende behov, fx mad, tøj, medicin, vand, hus og hjem, opbygning af skoler og moderne undervisning for såvel børn som voksne.
  • Fattigdomsrelateret til overlevelse i form af f.eks. hungersnød og sundhedstilstand.
  • Pludseligt opståede situationer, f.eks. nødhjælp ved naturkatastrofer, krig og terrorangreb.
  • Syge og udsatte, forældreløse og forladte børn.
  • Børn og voksnes vilkår og rettigheder.
  • Demokratiforanstaltninger og arbejdstagerrettigheder.

Støtte i 2019

Knæk Cancer, Kræftens bekæmpelse

Vi har bevilget 18.750 kr. til Knæk Cancer-indsamlingen i uge 43.

I dag får hver tredje dansker kræft på et tidspunkt i sit liv, og halvdelen overlever. Pengene går til forskningsprojekter inden for fx kræftbehandling og forebyggelse.

Julehjælp, Dansk Folkehjælp

Vi har bevilget 50.000 kr. til støtte til julehjælp via Dansk Folkehjælp.

Dansk Folkehjælp støtter enlige forsørgere på overførselsindkomst med hjemmeboende børn under 18 år. Julehjælpen har en samlet værdi på 1.500 kr. pr. familie og omfatter en kolonialkurv til 500 kr. samt et gavekort på 1.000 kr. til køb af julegaver til børnene.

En stor del af de børn, som vokser op i fattigdom, er børn af enlige forældre. Dansk Folkehjælp har på trods af en positiv vækst i økonomien de senere år oplevet en eksplosiv stigning i henvendelser fra børnefamilier om hjælp, ikke mindst til jul.

Hjemløses/socialt udsattes jul, Kirkens Korshær

Vi har bevilget 25.000 kr. til Kirkens Korshærs julehjælp.

Kirkens Korshær har mange forskellige aktiviteter rundt i landet for socialt udsatte, herunder hjemløse. Der er tale om bl.a. bofællesskaber, varmestuer, herberger, genbrugsbutikker og rådgivningsaktiviteter. I forbindelse med julen afholdes julemiddage for at give ikke mindst de hjemløse en mulighed for at opleve julen med fællesskab, god mad, julegaver og juletræ.

Varmestuen Fedtekælderen, Kirkens Korshær

Vi har bevilget 50.000 kr. til varmestuen Fedtekælderen på Christianshavn.

Varmestuen, som tæt på forbundshuset, henvender sig til socialt udsatte og hjemløse. De arbejder ud fra det perspektiv, at alle har ret til et værdigt liv og en menneskelig behandling. Brugerne kan få morgenmad, varm te, kaffe, bad og rent og varmt tøj. Og derudover har Fedtekælderen et soverum, hvor de hjemløse kan få et tiltrængt hvil ovenpå en nat, der for manges vedkommende er gået med at samle flasker.

I København er der meget få dagvarmestuer, der holder åbent søn- og helligdage, og det er et særligt stort problem i vinterhalvåret, hvor vilkårene er særligt hårde for de hjemløse. Fedtekælderen er ramt af nedskæringer, og de har derfor været nødt til at reducere åbningstiderne om søndagen. Halvdelen af Finansforbundets donation er øremærket til seks ekstra søndagsåbningsdage i vinterhalvåret, og halvdelen kan anvendes til andre formål.

Julemærkehjemmene via julemærket

Vi har igen i år givet støtte til julemærkehjemmene. Støtten er på 5.000 kr.

Støtten sker via en julemærkekliché på vores frankeringsmaskine og et banner på hjemmesiden.

Et julemærkehjem er et midlertidigt hjem for børn, der har brug for at få hjælp til at bryde en ond cirkel. Julemærkehjemmene lægger vægt på en god og positiv livsstil til gavn for børnenes videre udvikling. Julemærkehjemmene lægger vægt på sunde vaner, både med hensyn til kost, motion og den måde, man behandler hinanden på.

Støtte i andre år

2018

Feriehjælp, Dansk Folkehjælp
Vi har bevilget 20.000 kr. til ferieformål gennem Dansk Folkehjælp, der sender børn og unge på ferieophold, der drives af frivillige. 

Yann Verdina Foundation
Vi har bevilget 39.432 kr. til Yann Verdina Foundation i forbindelse med Philip Jennings afsked som generalsekretær for UNI World i juni 2018. Fonden støtter projekter, der hjælper syge, forældreløse eller økonomisk svagt stillede børn over hele verden.

Knæk Cancer, Kræftens bekæmpelse
Vi har bevilget 15.000 kr. til Knæk Cancer-indsamlingen. Pengene går til forskningsprojekter inden for fx kræftbehandling og forebyggelse. 

Julehjælp, Dansk Folkehjælp
Vi har bevilget 45.000 kr. til julehjælp gennem Dansk Folkehjælp, der støtter enlige forsørgere på overførselsindkomst med hjemmeboende børn under 18 år med en julekurv med julemad og gaver til børnene.

Hjemløse/socialt udsattes jul, Kirkens Korshær
Vi har bevilget 20.000 kr. til Kirkens korshærs julehjælp. I forbindelse med julen afholder Kirkens Korshær julemiddage for hjemløse.

Julemærket, Julemærkehjemmene
Vi har bevilget 5.000 kr. til julemærkehjemmene, der er midlertidige hjem for børn, der har brug for at få hjælp til at bryde en ond cirkel.

2017

Danmarksindsamlingen 2017
Vi har bevilget 20.000 kr. til Danmarksindsamlingen, der satte fokus på de fatale konsekvenser, det har for lande verden over, når børn sulter. Medarbejderne bidrog derudover med 5.000 kr.

Læger uden grænser
Vi har bevilget 15.000 kr. til Læger uden grænser, der yder humanitært arbejde via medicinsk nødhjælp til ofre for konflikter og katastrofer i hele verden.

Feriehjælp, Frelsens Hær
Vi har bevilget 17.500 kr. til ferieformål via Frelsens Hær, der hvert år sender hvert år mere end 6500 voksne og børn af sted på lejre og udflugter.

Feriehjælp, Dansk Folkehjælp
Vi har bevilget 17.500 kr. til ferieformål via Dask Folkehjælp, der sender børn og unge på ferieophold, der drives af frivillige.

Julehjælp, Dansk Folkehjælp
Vi har bevilget 50.000 kr. til julehjælp gennem Dansk Folkehjælp, der støtter ikke mindst børnefamilier med en julekurv med julemad og gaver til børnene.

Hjemløse/socialt udsattes jul, Kirkens Korshær
Vi har bevilget 15.000 kr. til Kirkens korshærs julehjælp, der afholder julemiddage for at give ikke mindst de hjemløse mulighed for at opleve julen.

Julemærket, Julemærkehjemmene
Vi har bevilget 3.500 kr. til julemærkehjemmene, der er midlertidige hjem for børn, der har brug for at få hjælp til at bryde en ond cirkel.

Hus Forbi
Vi har bevilget 11.250 kr. til Hus Forbi. Hus Forbi er med til at skabe debat og dialog om og med hjemløse og socialt udstødte, som typisk ikke kommer til orde i medierne, og giver derudover de hjemløse sælgere mulighed for at tjene deres penge.

2016

Danmarksindsamlingen 2016
Vi har bevilget 20.000 kr. til Danmarksindsamlingen i 2015 under overskriften '10 år mod fattigdom'. Derudover bidrog medarbejderne med 5.000 kr.

Hus Forbi
Vi har bevilget 11.250 kr. Hus Forbi er med til at skabe debat og dialog om og med hjemløse og socialt udstødte, og giver de hjemløse sælgere mulighed for at tjene deres penge via salg af bladet Hus Forbi.

Julehjælp, Dansk Folkehjælp
Vi har bevilget 50.000 kr. til julehjælp gennem Dansk Folkehjælp. Dansk Folkehjælp støtter ikke mindst børnefamilier med en julekurv med julemad og gaver til børnene.

Julemærket, julemærkehjemmene
Vi har bevilget 3.500 kr. til julemærkehjemmene, der er midlertidige hjem for børn, der har brug for at få hjælp til at bryde en ond cirkel.

Kvindekrisecenter, Lions
Vi har bevilget 15.000 kr. til Lions, der arbejder på at oprette specialkrisecentre med boliger for voldsudsatte, sikkerhedstruede etniske minoritetskvinder med eller uden børn i risiko for tvangsægteskab, æresrelateret vold, æresrelateret overgreb samt psykisk vold.

Vil du søge støtte?

Arbejder du for en sag, der opfylder et eller flere af kriterierne, er du velkommen til at søge støtte.

Du kan kontakte direktionssekretær Christine Pihlkjær Jensen på cpj@finansforbundet.dk.

Kontakt os

32 66 14 23

Du er velkommen til at ringe til Christine Pihlkjær Jensen, politisk rådgiver.

Du kan også skrive til cpj@finansforbundet.dk