Menu luk

Se, hvilken løn studerende har ret til

Bliv klogere på de særlige vilkår der gælder for studerende, der er ansat på standardoverenskomsten (STOKen).

Er du studerende og ansat før 1. april 2020 i en virksomhed, hvor STOKens regler gælder, så skal din løn minimum svare til løntrin 10 i STOK’ens lønsystem ifølge STOKens § 27, stk. 1.

Herudover kan det jf. STOKens § 43, stk. 2 aftales at omsorgsdage og arbejdsgivers pensionsbidrag udbetales sammen med lønnen, hvilket langt hovedparten af virksomhederne benytter sig af.

STOK’ens nuværende lønsystem

Hent Titel på dokument (LINK MANGLER)

Hent Titel på dokument (LINK MANGLER)

STOK’ens nye lønsystem

Ved overenskomstforhandlingerne 2020 er der aftalt et nyt lønsystem i STOKen, der også omfatter studerende.

Det nye lønsystem gælder for studerende ansat efter 1. april 2020. For studerende ansat før 1. april 2020 gælder lønsystemet fra 1. juli 2021. I STOK’ens nye lønsystem skal din års-, måneds- og timeløn minimum være følgende:

Hent Titel på dokument (LINK MANGLER)

Hent Titel på dokument (LINK MANGLER)

Hent Titel på dokument (LINK MANGLER)

Hent Titel på dokument (LINK MANGLER)

Hent Titel på dokument (LINK MANGLER)

Øvrige ansættelsesvilkår for studerende ansat på STOKen

Hvis du er studerende med studiekort fra en videregående uddannelse og du ansættes i en finansiel virksomhed, som deltidsbeskæftigede med en arbejdstid på 8 timer ugentlig respektive 34,7 timer månedlig eller mere, så kan der lokalt være aftalt særlige regler for så vidt angår følgende vilkår:

 • § 77 om udviklingsplan
 • § 80 om ret til fuld løn under fravær på grund af graviditet, beskyttelse mod afskedigelse m.m.
 • § 81 om ret til orlov ved adoption
 • § 83, stk. 5, om ret til orlov efter § 26 i barselsloven om alvorligt syge børn
 • § 83, stk. 6, om ret til orlov efter § 42 i lov om sociale service – handicappet barn
 • § 84 orlov til pasning af nærtstående
 • Pensionsprotokollatet
 • § 79. I stedet for retten til at afholde omsorgsdage gælder følgende. Hovedreglen er, at omsorgsdagene udbetales efter bestemmelserne
 • § 47, stk. 3. Arbejdstiden aftales mellem den studerende og arbejdsgiveren under hensyntagen til studiet
 • § 3, stk. 1 om erstatningsfrihed
 • § 41 idet lønnen betales bagud

Placering af din arbejdstid aftales under hensyn til studiet. Arbejdstiden kan variere og der betales tillæg efter STOK’ens § 9, stk. 4, hvis din arbejdstid på virksomhedens foranledning placeres på særlige tidspunkter.

Som studerende er du ikke omfattet af pkt. 5, Fratrædelsesvilkår i STOK’ens Afbødeforanstaltninger.

Hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål til dine vilkår, så skal du kontakte din tillidsmand eller Finansforbundet.

Særlige regler for Studerende, ansat på en af Finansforbundets virksomhedsoverenskomster (VOKer)

Hvis du er ansat på en af Finansforbundets virksomhedsoverenskomster (VOKer) finder du dine løn- og ansættelsesvilkår i VOK’en.

Typisk minder de ret meget om STOK’ens vilkår for studerende, men det er en rigtig god ide, at du kontakter din tillidsmand eller Finansforbundet, så du kan få mere vide om dine vilkår og muligheder som studerende.