Menu luk

Sammen om ligestilling

I Danmark har vi en udbredt opfattelse af, at generationers hårdt arbejde har gjort os til et frit samfund med lige muligheder for alle. Men når det kommer til ligestilling mellem kønnene, så er vi ikke i mål. Det gælder blandt andet kvinder i ledelse.

Få Indflydelse

I Danmark siger vi, at vi har ligestilling. Men det har vi ikke, når vi ser på kvinder i ledelse

På mange parametre går det rigtigt godt med ligestillingen i Danmark
I Danmark topper vi fx ranglisterne hvad angår kvinders uddannelsesniveau, og vi har lige adgang til sundhed.

Men vi klarer os knapt så godt, når det handler om kvinder i ledelse. Her finder vi ofte Danmark langt nede af ranglisterne. Og det er fordi Danmark har ekstremt få kvinder i de øverste ledelseslag - både i det private og i det offentlige. 

Og udviklingen går for langsomt - også i den finansielle sektor.

Vi ved godt, hvor vi skal sætte ind:

Mænd skal tage mere barsel, vi skal have flere kvinder i topledelsen, og vi skal gøre op med et arbejdsmarked med såkaldte mande- og kvindefag.

Vi ved også, at den manglende kønsbalance på ledelsesgangene blandt andet skyldes tre myter:

1) "Kvinder er ikke lige så ambitiøse"

2) ”Vi mangler interne kvindelige ledelsestalenter” og

3) ”Familieliv er en barriere for kvinders ambitioner og karriereudvikling”.

 

Vi har punkteret alle tre myter

Men myterne lever stadig og de skaber barrierer, der står i vejen for kvindernes vej i ledelse.

Blandt andet at kvinder i mindre grad end mænd kan spejle sig i virksomhedens topledere. Det skaber uklare karriereveje for kvinderne.

Men der er en vilje til forandring - og hvor der er en vilje, er der en vej. 

Finansforbundet sætter derfor fokus på vejene fremad.

Mytequiz

Vær med til at punktere myterne

Tror du også, at vi i Danmark er ligestillingsdukse? Faktisk er det en fastholdelse af gamle myter om ligestilling, vi er bedst til.

Prøv quizzen

Seks anbefalinger til flere kvinder i ledelse

Finansforbundet mener

Sådan arbejder Finansforbundet for ligestilling

I Danmark har vi en udbredt opfattelse af, at generationers hårdt arbejde har gjort os til et frit samfund med lige muligheder for alle. Men når det kommer til ligestilling mellem kønnene, så er vi ikke i mål.

Læs mere
Ligeløn

Mød rollemodellerne

Kønsopdelt lønstatistik

Får du den løn, du fortjener?

Der er fortsat ulige løn blandt kønnene i det danske samfund - og også i den finansielle sektor. En forskel, der af og til kan forklares med alder og anciennitet - men ikke altid. Ulige løn er en generel samfundsmæssig problematik, og i Finansforbundet arbejder vi for større løngennemsigtighed. Derfor er det vigtigt at sætte fokus på og tale om løn - bliv klogere på lønforskellene her.

Visualisering af løn
1800X1350 Beregn Din Løn (1)