Menu luk

TEMA: Når arbejdet flytter hjem

Da corona kom til Danmark, ændrede vores arbejdsliv sig markant. Kontoret blev taget med hjem til køkkenbordet, når 8 ud af 10 finansansatte arbejdede helt eller delvist hjemmefra under coronakrisen. Men hvordan påvirker hjemmearbejdet os? Og hvad kan vi lære af de seneste måneder?

Coronakrisen
40%

trives i høj grad med at arbejde hjemmefra

Det ligger 25 pct. over niveauet for trivsel i den normale arbejdssituation

60%

oplever savnet af nærvær med deres kolleger

som den største udfordring ved at arbejde hjemmefra

79%

af de finans- og IT-ansatte

oplever, at de kan udføre deres arbejde tilfredsstillende hjemmefra

"Selv om vi mennesker i en krisesituation også rykker sammen og gør det, der skal gøres, viser det, at tillid virker. Opgaverne bliver løst minimum lige så godt, når medarbejderne sættes mere fri”.
- Michael Budolfsen, næstformand i Finansforbundet

Sådan får du hjemmearbejde til at fungere

Gode råd til hjemmearbejdspladsen
Samarbejde, rollefordeling, funktioner

Når arbejdet flytter hjem

Klumme af Michael Budolfsen, næstformand for Finansforbundet.

Læs klummen
Michael Ny940x480 12.05

 

 

 • 5 gode råd om at vende tilbage til arbejdspladsen

 • Hav klare kriterier og retningslinjer for, hvordan I åbner op

  Hav klare kriterier og retningslinjer for, hvordan I åbner op

  Kommuniker klart hvem der skal møde ind, hvem der skal arbejde hjemme og hvorfor? Lav retningslinjer og leveregler for, hvordan I håndterer myndighedernes anbefalinger om fx hygiejne og afstand. Alle på arbejdspladsen skal kunne forstå, hvad principperne bag beslutningerne er.

 • Opfind nye måder at mødes på

  Opfind nye måder at mødes på

  Tænk ud af boksen, så I kan trygt kan mødes. Hold fx flere møder udendørs, eller brainstorm, mens I går en tur.

 • Ræk ud til hinanden socialt

  Ræk ud til hinanden socialt

  Et kort opkald eller en mail på to linjer er det samme som at smile til hinanden og sige hej på gangen. Ræk ud til hinanden både med arbejdsmæssige og faglige ting – men også som kolleger og mennesker.

 • Husk den sociale lim

  Husk den sociale lim

  Når alle kolleger ikke er samme sted, skal I være ekstra opmærksomme på det sociale. Især medarbejdere, der fortsat arbejder hjemmefra, kan få en oplevelse af at gå glip af alle de uformelle ting på arbejdspladsen.

 • Tag alt det gode med videre

  Tag alt det gode med videre

  Kan flere af jeres møder holdes online? Hvilke virtuelle redskaber behersker I? Og hvad har det gjort ved jeres mødekultur, jeres effektivitet og jeres holdning til hjemmearbejde?

Vi er ramt af det samme, men vi rammes forskelligt

Corona-situationen har ændret de flestes arbejdsliv – men på meget forskellige måder. Nogle håndterer nye teknologier og virtuelle mødeplatforme som fisk i vandet, andre har skullet lære det hele fra bunden på få dage. Nogle har haft brug for tæt daglig kontakt med deres leder og team, andre har haft det godt med at være selvledende. Nogle har fået dækket deres sociale behov til overflod af familien derhjemme, andre føler sig dybt isolerede uden kollegerne. 

Og præcis sådan kommer det også til at være, når mange af de fysiske arbejdspladser nu stille og roligt åbner igen. Nogle arbejdssteder vil arbejde i skiftehold hen over dagen eller ugen. Andre steder skal én gruppe medarbejdere fast møde fysisk op på arbejdspladsen og en anden gruppe skal arbejde fast hjemme.

Nu åbner mange arbejdspladser så småt op igen, og uanset hvordan man vælger at gøre, er det vigtigt at alle på arbejdspladsen forstår, hvad principperne bag beslutningerne er: Hvem skal møde ind, hvem skal arbejde hjemme og hvorfor?

Er der fx nogen, der har brug for forskudte arbejdstider på grund af offentlig transport? Er der nogle der har behov for at arbejde hjemme, fordi de fortsat har børn hjemme eller familiemedlemmer i risikozonen? Eller har nogen brug for hurtigere at få adgang til systemerne og kollegerne på arbejdspladsen end andre.

Det er vigtigt at arbejde imod, at der opstår et A-hold og et B-hold på arbejdspladsen, når nogen arbejder hjemme og andre er fysisk til stede på arbejdspladsen

Flere vil sandsynligvis komme til at arbejde mere hjemme, end de har gjort tidligere. Mange af de arbejdspladser, hvor det tidligere ikke har været velset, at man arbejdede hjemme, vil nok have en anden holdning til det i dag. For det har fungeret godt  for de fleste, og det er blevet afmystificeret, om  medarbejdere nu også laver noget, når de arbejder hjemme. 

De 5 gode råd kommer fra interviews med Malene Friis Jørgensen, som er forsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Tina Mulvad Jørgensen, der er organisationspsykolog hos ArbejdsmiljøCentret. De har udviklet ti opmærksomhedspunkter, hvoraf vi her udvalgt fem.

Læs det fulde interview med Malene Friis Andersen og Tina Mulvad Jørgensen