Menuluk

Vi vil gøre arbejdslivet mere holdbart

Arbejdsvilkårene bliver stadigt mere krævende for de ansatte i finanssektoren, og årene på arbejdsmarkedet bliver flere og flere. Det kræver nytænkning

14. maj 2020
 • Finansforbundet foreslår

 • Skab tilsyn med hele det psykiske arbejdsmiljø

  Skab tilsyn med hele det psykiske arbejdsmiljø

  Vi foreslår, at Arbejdstilsynet får bemyndigelse til at føre tilsyn med hele det psykiske arbejdsmiljø. Sådan er det ikke i dag. Tilsynet på det psykiske område er baseret på anbefalinger fra 1995, og det betyder blandt andet, at forhold som ledelse og samarbejde ikke er inkluderet. Det berører nemlig det psykiske arbejdsmiljø, som udspringer af ledelsesretten. Retningslinjerne bliver primært opretholdt af politiske årsager, og det giver Arbejdstilsynet dårlige arbejdsbetingelser for at støtte virksomheder med ondt i det psykiske arbejdsmiljø.

 • Skab en pulje til udviklingsprojekter om digitalisering og trivsel

  Skab en pulje til udviklingsprojekter om digitalisering og trivsel

  1980erne kunne virksomheder over en femårig periode søge om penge til projekter med fokus på omstilling og samspil mellem teknologi, organisation og arbejdsvilkår. Det såkaldte TUP-program med 1,5 milliarder kr. gav virksomheder luft til at eksperimentere. Etableringen af et lignende program, målrettet små og mellemstore virksomheder, vil gøre det muligt at arbejde med at få digitalisering og trivsel til at gå hånd i hånd.

 • Udvikl lederkompetencer i forebyggelse af mistrivsel

  Udvikl lederkompetencer i forebyggelse af mistrivsel

  Ledere har brug for viden og kompetencer i arbejdet med at håndtere situationer, hvor en medarbejder mistrives. Alt for mange ledere giver imidlertid udtryk for, at de ikke føler sig kompetente til at varetage opgaven. I Finansforbundet udbyder vi et forløb for ledermedlemmer og søgningen er massiv. I den politiske aftale om en forbedret arbejdsmiljøindsats fra april 2019 lægges der op til, at Beskæftigelsesministeriet sammen med arbejdsmarkedets parter indhenter erfaringer om uddannelse af ledere i håndtering af psykisk arbejdsmiljø. Vi foreslår, at alle ledere skal igennem et kompetencegivende forløb, og vi deler gerne vores erfaringer.

 • Etabler regionale Future Work Labs

  Etabler regionale Future Work Labs

  Finansforbundet har i samarbejde med Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Forsikringsforbundet igangsat projektet ”Future Work Lab”. Baseret på ledere og medarbejderes erfaringer skal projektet udforske nye måder at arbejde med udvikling af jobfunktioner og arbejdspladser. Vi foreslår, at regeringen afsætter erhvervsfremmemidler til at etablere ”Work Labs” rundt om i Danmark. Her skal virksomheder kunne søge om plads til at videreudvikle ideer til at skabe såvel trivsel som bundlinje i digitaleforandringsprocesser.

 • Nedsæt en Trivselskommission for det holdbare arbejdsliv

  Nedsæt en Trivselskommission for det holdbare arbejdsliv

  Danmark har brug for en samfundsdebat om, hvad det kræver at få folk til at holde hele arbejdslivet. Første skridt kunne være en regeringsnedsat og hurtigt arbejdende Trivselskommission, hvor arbejdsmarkedets parter deltager. Opgaven består i at se arbejdslivet i et vugge-til-grav-perspektiv og komme med konkrete bud på, hvordan vi sammen skaber de rette betingelser for holdbare arbejdsliv.

Som fagforbund har Finansforbundet et ønske om at skabe bæredygtige og holdbare arbejdspladser i et foranderligt, finansielt område, så vores medlemmer kan lykkes i arbejdslivet.

Den teknologiske udvikling kræver nemlig holdbare medarbejdere i både helbreds- og kompetencemæssig forstand.

Det står desværre i skarp kontrast til virkeligheden. I de seneste 10 år har udviklingen i de ansattes oplevelse af at være stresset udviklet sig negativt, og i dag er det en ud af fire ansatte, der aktuelt oplever at være stressede.

Vi har brug for en ny værktøjskasse
I mange år har politikere, arbejdsmarkedets parter, virksomheder, ledere og tillidsvalgte arbejdet på at forebygge dårligt arbejdsmiljø. Men Finansforbundets trivselsundersøgelser og nationale helbredsundersøgelser viser, at det psykiske arbejdsmiljø ikke bliver bedre. Tværtimod er trivslen faldende, og oplevelsen af at være stresset er stigende.

Intentionerne er gode nok, men løsningerne og redskaberne er ikke tilstrækkelige. Finansforbundets ambition er at bringe nyt til bordet i forhold til den forebyggende indsats. Vi må sammen
skabe ny viden og komme med forslag til at løse udfordringerne, ellers kan vi ikke knække den negative kurve.

Kontakt

50852392

Josefine Boel Rasmussen

Ansvarlig for Public Affairs

jbr@finansforbundet.dk