Menu luk

Husk at tage stilling til din overenskomst senest 31. marts kl. 14 - Du stemmer her.

Medlemsoplysninger

Det er altid godt at have sine medlemsoplysninger ajourført.

Det er især vigtigt at din mailadresse og ansættelsessted er korrekt anført i vores medlemssystem. 

Som bekendt arbejder Finansforbundet på at få en ny overenskomst i hus, hvorefter den skal til urafstemning, hvilket også gør, at det er vigtigt, at din mailadresse og virksomhed er rigtigt anført. 

OK23 Grafik

Du kan følge med i overenskomstforhandlingerne på Finansforbundets hjemmesiden, hvor de offentliggjorte pressemeddelelser ligeledes er præsenteret. 

Finansforbundets hjemmeside