Menu luk

Om Finansforbundet Kreds Øst

Finansforbundet Kreds Øst er en finanskreds. Læs det politiske og værdibaserede grundlag, vi arbejder ud fra.

I Finansforbundet Kreds Øst har vi medlemmer i hele landet samt på Grønland og Færøerne. Vores medlemmers virksomheder har hovedkontor på Færøerne, Grønland, Bornholm og Sjælland med omgivende øer.

Vi har 10 medlemmer i vores kredsbestyrelse, en konsulent og en administrator, der arbejder fra Finansforbundets sekretariat.

Politisk program

Det arbejder vi for:

 • Finansforbundet Kreds Øst har altid medlemmernes trivsel, sundhed og det hele liv/menneske i fokus
 • Finansforbundet Kreds Østs eksistensberettigelse står og falder med dialogen med kredsens tillidsvalgte, for derigennem at tilgodese kredsens medlemmers behov og interesser
 • Finansforbundet Kreds Øst er politisk og ønsker at debattere holdninger med den øvrige omverden
 • Finansforbundet Kreds Øst vil arbejde for at gøre omverdenen bevidst om vigtigheden af uddannelsesplan, kompetenceafklaring og kompetenceudvikling
 • Finansforbundet Kreds Øst vil indsamle og videreformidle viden om forhold, der har betydning for medlemmerne ansat i og med relation til det finansielle område gennem det nordiske og europæiske finansfællesskab, så kredsens tillidsvalgte er rustet til de forandringer, der sker på det finansielle område
 • Finansforbundet Kreds Øst vil arbejde for
  • at skabe lige muligheder for karriere, gode og udviklende arbejdsvilkår, herunder lige løn for lige arbejde uanset f.eks. køn, alder, handicap eller etnisk baggrund
  • at alle medlemmer har de bedst mulige pensionsordninger
  • at kredsens virksomheder udvikler en CSR-politik og opfylder medlemmernes forskellige behov igennem deres livsforløb – livsfasepolitik.
 • Finansforbundet Kreds Øst vil holde fokus på hvervning og fastholdelse af medlemmer, bl.a. af hensyn til rekruttering til tillidsvalgte og kredsbestyrelsen. Vi vil arbejde for at styrke og sikre den danske model
 • Finansforbundet Kreds Øst har med sine mange IT-virksomheder en særlig forpligtigelse til at være i tæt kontakt med sine IT-tillidsmænd, med øje for de særlige vilkår for IT-medarbejderne.

 

Grundlaget for vores arbejde

Vision og mission
 • Vi inddrager vores tillidsmænd og medlemmer for at skabe fælles mål og synlige resultater.
 • Vi er dagsordenssættende.
 • Vi er i besiddelse af de nødvendige kompetencer og matcher omverdenens krav og forventninger.

Finansforbundet Kreds Øst er en finanskreds i Finansforbundet. Vi favner bredt med respekt for medlemmernes forskelligheder. I kontakt med tillidsmændene bringer vi holdninger og budskaber videre i det politiske system.

Værdier

Vi sætter vores egne ord på, hvad vi lægger i Finansforbundets værdier.

 • Dialog: Vi debatterer og udveksler holdninger med tillidsmænd, medlemmer og det øvrige politiske system. Dette gør vi ved brug af hjemmeside, debatfora, blad, medlemsarrangementer, virksomhedsbesøg og workshops.
 • Ansvarlighed: Vi er proaktive i tanke og handling. Vi er velforberedte og kompetente.
 • Respekt: Vi giver plads til forskellighed samt overholder aftaler og deadlines.
 • Tillid: Vi har en positiv tilgang til omverdenen og udviser empati og fortrolighed.
Formandskabets ledelsesgrundlag

Bestyrelsen har vedtaget dette ledelsesgrundlag for formandskabet i Finansforbundet Kreds Øst:

 • Formandskabet udviser en coachende adfærd og vil være konstruktiv sparringspartner over for kredsbestyrelse og tillidsvalgte, så alle bidrager optimalt med de ressourcer og kompetencer, de har til rådighed.
 • Formandskabet bidrager til og fastholder vejen til de fælles mål.
 • Formandskabet sikrer, at alle har medejerskab til overordnede fælles beslutninger, hvilket blandt andet vil blive praktiseret ved udbredt uddelegering, koordinering og opfølgning af opgaver og ansvar.
 • Formandskabet følger op på, at opgaver bliver løst, og at alle tager ansvar for egne opgaver.
 • Formandskabet forpligter sig til at gribe ind, hvis tingene ikke fungerer.
 • Formandskabet sikrer løbende kompetenceudvikling af bestyrelsen, hvilket bl.a. sker ved konsekvent brug af BUS-samtaler (BestyrelsesUdviklingsSamtaler) og uddannelsesplaner.
 • Formandskabet sikrer løbende, at kredsen følger Finansforbundets og kredsens eget vedtagne værdigrundlag samt mission og vision, spilleregler og Union Governance.

Deltagere i ansvars- og funktionsområder

Formandskab
 • Pia Beck Stæhr – formand
 • Niels Ellegaard – næstformand
Hovedbestyrelse (HB)
 • Pia Beck Stæhr
 • Niels Ellegaard
Bæredygtighed og branche
 • Kenneth Samuelsen
 • Susan Broager
 • Pia Beck Stæhr (udpeget af hovedbestyrelsen)
Digitalisering og arbejdsplads
 • Kim Frederiksen
 • René Paludan
 • Niels Ellegaard (udpeget af hovedbestyrelsen)
Arbejdsliv og trivsel
 • Niels Ellegaard
 • Birgitte Abildgaard
 • Helle Rank
Center for Læring og Udvikling
 • René Paludan
 • Helle Rank
Kommunikation, branding og markedsføring
 • Birgitte Abildgaard
 • Susan Broager
 • Barbara Schrøder
IT-klubben
 • Kim Frederiksen
Økonomi
 • Niels Ellegaard
Kommunikation
 • Pia Beck Stæhr
 • Rene Paludan
 • Birgitte Abildgaard
Hvervning af nye medlemmer
 • Susan Broager (ansvarlig)
Kontakt til kredsens virksomheder

 

 • Susan Broager og Barbara Schrøder (ansvarlige)
 • Hele kredsbestyrelsen

Kontakt os

32 66 14 05

Du er velkomment il at ringe til vores administrator. Vi har åbent mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 og fredag kl. 8.30-15.00.

Du kan også skrive til kredsoest@finansforbundet.dk