Menuluk

Brug din tillidsmand

Vores korps af omkring 160 kompetente tillidsvalgte dækker hele banken. De tillidsvalgte tilbyder dig sparring og støtte, og de indgår som sparringspartnere for lederne i banken både i dagligdagen og ved større ændringer.

Vores korps af omkring 160 kompetente tillidsvalgte dækker hele banken. De tillidsvalgte tilbyder dig sparring og støtte, og de indgår som sparringspartnere for lederne i banken både i dagligdagen og ved større ændringer. Tillidsvalgte dækker både over tillidsmænd (se herunder) og arbejdsmiljørepræsentanter.


Finansforbundet i Nordea er den eneste faglige organisation, som har tillidsmænd i Nordea Danmark.


Tillidsmanden er arbejdspladsens bindeled, fordi tillidsmanden både har kontakten til ledelsen og til medarbejderne. Du kan bruge din tillidsmand i vanskelige situationer som ved advarsler eller afskedigelser. Men du kan også tage fat i din tillidsmand, hvis du har behov for at drøfte en hvilken som helst situation fra dit arbejdsliv.


Din tillidsmand har tavshedspligt, så du behøver ikke at frygte, at fortrolige informationer kommer videre. Desuden har din tillidsmand været igennem Finansforbundets uddannelse for tillidsmænd og har et godt kendskab til overenskomsten. Derfor er tillidsmanden rustet til at hjælpe dig i mange forskellige situationer.


I de fleste situationer kan det være en fordel at løse konflikter på arbejdspladsen i samarbejde med tillidsmanden, fordi det er en neutral part, som du ofte kender godt.


Har du ingen tillidsmand i din afdeling, eller er du ikke klar over, hvem der er din tillidsmand, så kontakt Finansforbundet i Nordea på ffinordea@finansforbundet.dk eller 55 47 82 00.


Mangler der tillidsmænd i dit område og er du interesseret, så kontakt enten din fællestillidsmand eller Finansforbundet i Nordea for at høre mere. De nuværende tillidsmænd er valgt frem til 31. december 2021.