Menu luk

Husk at tage stilling til din overenskomst senest 31. marts kl. 14 - Du stemmer her.

Din fagforening

Hvem er bestyrelsen, hvad er vores vedtægter, og hvornår er der generalforsamling? Læs mere og find ud af det her.

Introduktion til Finansforbundet i Danske Bank

Her kan du få et overblik over, hvad det vil sige at være tillidsrepræsentant i Finansforbundet i Danske Bank.

Introduktion til Finansforbundet i Danske Bank (pdf)

Bestyrelsen i Finansforbundet i Danske Bank

Bestyrelsen i Finansforbundet i Danske Bank består af tillidsvalgte fra alle dele af banken. Bestyrelsen vælges af bankens tillidsrepræsentanter for tre år af gangen.

Den nuværende bestyrelse er:

(fra venstre): Dorte Bielefeldt, Frank Fredslund Nielsen, Bente Bang (næstformand), Gunver Sommer, Kirsten Ebbe Brich (formand),Lars Aabling-Thomsen, Ida Schrøder Kilde, Susanne Arboe, Kirsten Lund og Peter Gaardsdal Sørensen.

Foto: Martin Dam Kristensen

Generalforsamling og repræsentantskab

Finansforbundet i Danske Bank afholdt ordinær generalforsamling 5. maj 2022 på Munkebjerg Hotel i Vejle. Næste generalforsamling er 8. maj 2025. I de mellemliggende år afholdes et repræsentantskabsmøde. 

Generalforsamling 2022     

Præsentation af kandidater til formandspost og bestyrelse

Se, hvem der er valgt som formand, og hvem der stillede op til bestyrelsen og som suppleant - publiceret 21. april 2022


Dokumenter

Den skriftlige beretning (pdf) - publiceret 20. april 2022

Indkaldelsen (pdf) - publiceret 22. februar 2022

Dagsorden (pdf)- publiceret 15. marts 2022

Forslag til vedtægtsændringer (pdf) - publiceret 15. marts 2022

Forretningsorden (pdf) - publiceret 16. marts 2022

Årsregnskab 2019, 2020, 2021 samt budget 2022 (pdf) - publiceret 15. marts 2022

Referat af generalforsamlingen (pdf) - publiceret 24. maj 2022
-
Bilag 1 til referatet: Den mundtlige beretning (pdf)
-
Bilag 2 til referatet: Økonomi (pdf)
-
Bilag 3: Vedtægtsændringer (pdf)

Repræsentantskabsmøde 2022


Finansforbundet i Danske Bank afholdt repræsentantskabsmøde 9. september kl. 9.30 - 13.00 på Munkebjerg Hotel i Vejle. 

Her finder du relevante dokumenter:

Læs indkaldelsen (pdf) - publiceret 16. juli 2021

Læs dagsordenen (pdf) - publiceret 16. juli 2021 

Forretningsorden til repræsentantskabsmøde (pdf) - publiceret 16. juli 2021 

Årsregnskabet for jubilæumsfonden 2020 (pdf) - publiceret 16. juli 2021 

Årsregnskab for Finansforbundet i Danske Bank 2020 (pdf) - publiceret 16. juli 2021 

Budget 2021 (pdf) - publiceret 9. august 2021

Sammendrag fra Finansforbundet i Danske Banks repræsentantskabsmøde - Publiceres kort efter mødet(pdf)
Dokumenter fra tidligere generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder kan udleveres ved henvendelse til Finansforbundet i Danske Banks sekretariat.

Vedtægter og forretningsorden

Vedtægterne danner reglerne og rammerne for Finansforbundet i Danske Banks virke.

De kan kun ændres af generalforsamlingen – kredsens øverste myndighed.

Finansforbundet i Danske Banks vedtægter (pdf)

Finansforbundet i Danske Banks forretningsorden (pdf)

Jubilæumsfondens fundats (pdf)