Menu luk

Din fagforening

Hvem er bestyrelsen, hvad er vores vedtægter, og hvornår er der generalforsamling? Læs mere og find ud af det her.

Introduktion til Finansforbundet i Danske Bank

Her kan du få et overblik over, hvad det vil sige at være tillidsrepræsentant i Finansforbundet i Danske Bank - lige fra den politiske opbygning og til vigtige datoer og værktøjer.

Introduktion til Finansforbundet i Danske Bank

Finansforbundet i Danske Banks bestyrelse

Bestyrelsen i Finansforbundet i Danske Bank består af tillidsvalgte fra alle dele af banken. Bestyrelsen vælges af bankens tillidsrepræsentanter for tre år af gangen.

Den nuværende bestyrelse er:

(fra venstre): Frank Fredslund Nielsen, Lars Aabling-Thomsen, Ida Schrøder Kilde, Bente Bang (næstformand), Kirsten Ebbe Brich (formand), Peter Gaardsdal Sørensen, Dorte Bielefeldt, Kirsten Lund, Carsten Eilertsen og Susanne Arboe.

Foto: Martin Dam Kristensen

Læs bestyrelsens konstituering

Vedtægter

Vedtægterne danner reglerne og rammerne for Finansforbundet i Danske Banks virke.

De kan kun ændres af generalforsamlingen – kredsens øverste myndighed.

Finansforbundet i Danske Banks vedtægter (pdf)

Finansforbundet i Danske Banks forretningsorden (pdf)​

Generalforsamling og repræsentantskab

Finansforbundet i Danske Bank afholder generalforsamling hvert tredje år. I de mellemliggende år afholdes et repræsentantskabsmøde. 

  • Næste generalforsamling afholdes den 5. maj 2022
  • Næste repræsentantskabsmøde afholdes den 3. september 2020. 

Repræsentantskabsmøde 2020

Finansforbundet i Danske Bank afholder repræsentantskabsmøde den 3. september kl. 9.30 - 13.00 på Munkebjerg Hotel i Vejle. Mødet blev afholdt på skype pga. Covid19.

Her finder du relevante dokumenter:

 

Læs indkaldelsen (pdf) - publiceret 12. juni 2020

Læs dagsordenen (pdf)

Forretningsorden til repræsentantskabsmøde (pdf)

Årsregnskabet for jubilæumsfonden 2019 (pdf)

Årsregnskab for Finansforbundet i Danske Bank 2019 (pdf)

Budget 2020 (pdf)

Sammendrag fra Finansforbundet i Danske Banks repræsentantskabsmøde (pdf)

Generalforsamling 2019

Finansforbundet i Danske Bank afholdt ordinær generalforsamling den 23. maj 2019 på Munkebjerg Hotel i Vejle.

Læs dagsordenen (pdf)

Hent årsregnskaber for 2016-2018 (pdf)

Læs den skriftlige beretning (pdf)

Læs referatet af generalforsamlingen (pdf)

Dokumenter fra tidligere generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder kan udleveres ved henvendelse til Finansforbundet i Danske Banks sekretariat. 

Internationalt samarbejde

Danske Unions

Danske Unions er en transnational union af fagforeninger i Danske Bank-koncernen. Danske Unions består af medarbejderrepræsentanter fra de lokale fagforeninger i Danmark, Finland, Irland, Nordirland/Storbritannien, Norge, Sverige og Luxemborg.

Danske Bank-koncernen er en multinational virkosmhed, og nogle af de udfordringer, medarbejderne møder, går på tværs af grænser. Danske Union er stedet, hvor de lokale fagforeninger diskuterer transnationale problemstillinger og muligheder samt fremmer medarbejdernes fælles interesser på tværs af landegrænser. 

Læs Danske Unions Constitution (pdf)

Medlemmer

Medlemsorganisationer i Danske Unions er:

  • Finansforbundet i Danske Bank, Danmark
  • Danske Bankin henkilöstöyhdistys Pro ry - en del af Trade Union Pro, Finland
  • IBOA, Irland og Nordirland
  • Finansforbundet i Danske Bank, Norge
  • Finansforbundet i Danske Bank, Sverige
  • Association des Banques et Banquiers Luxembourg, Luxemborg

Bestyrelse

Bestyrelsen i Danske Unions består af:

Finansforbundet i Danske Bank, Danmark

Danske Bankin henkilöstöyhdistys Pro ry which belongs to Trade Union Pro, Finland

Financial Services Union, Northern Bank, Northern Ireland/UK

Finansforbundet i Fokus Bank, Fokus Bank, Norway​

Finansforbundet i Danske Bank, Sverige, Sweden

Association des Banques et Banquiers Luxembourg 

Administration​​​

EWC - det internationale samarbejdsudvalg

Danske Bank Group European Works Council (EWC) er det internationale samarbejdsudvalg i koncernen. EWC’et mødes to gange årligt og indkaldes derudover, når der er behov.

Koncernen er fast repræsenteret ved HR-ledelsen, mens øvrige medlemmer af ledelsen deltager afhængigt af dagsordenen.

Der er 19 medarbejderrepræsentanter fra 12 forskellige lande i EWC.

Finansforbundet i Danske Bank er repræsenteret ved formandskabet samt to bestyrelsesmedlemmer med relevante funktioner.

EWC er dér, hvor ledelsen informerer og konsulterer medarbejderne om udviklingen i koncernen og andre emner, som har betydning for medarbejdere i flere lande som fx organiseringen af koncernen og koncernbrede initiativer, som berører medarbejderne.

Aftalepapir for EWC (pdf)

Rammeaftale for internationalt samarbejde i Danske Bank-koncernen (pdf)