Menu luk

Videreuddannelse for tillidsvalgte

Videreuddannelsen er et tilbud til dig, der vil holde dig opdateret og blive endnu dygtigere til at udføre dit tillidshverv.

Videreuddannelsen er en overbygning til den grunduddannelse for tillidsrepræsentanter, som du har gennemført. Videreuddannelsen er udviklet, så du selv kan sammensætte den ud fra dine interesser og behov, og så du kan tilpasse uddannelsen til din karriere.

Videreuddannelsens formål

 • At bidrage til at du kan videreudvikle dine professionelle kompetencer i rollen som tillidsrepræsentant
 • At styrke din egen kompetenceudvikling
 • At ruste dig til at bistå dine medlemmer i deres kompetenceudvikling

Du kan se alle aktuelle forløb i uddannelsen og tilmelde dig her

Indhold på videreuddannelsen

Uddannelsens fokus er at give dig de kompetencer, der efterspørges på fremtidens arbejdsmarked. Uddannelsen er sammensat af tre blokke, som du kan se i illustrationen nedenfor. De tre blokke er:

 • Rollebaserede tilbud
 • Individuelle tilbud
 • Specialisering

Rollebaserede tilbud

De rollebaserede tilbud er målrettet de specifikke funktioner, som findes i virksomhederne og i kredsarbejdet.

De virksomhedsrettede funktioner kan være kompetenceudvikling til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer (MAB’er) og/eller kompetenceudviklingsforløb til medlemmer af samarbejdsudvalget på b-siden (SU-b’er) og/eller lignende.

De kredsrettede funktioner kan være kompetencer, der skal bruges for at kunne løse særlige kredsopgaver på en sikker og professionel måde (eksempelvis sagsbehandling og uddannelse for OTR)

Individuelle tilbud

De individuelle tilbud vælger du selv på baggrund af din personlige karriere og dine udviklingsønsker. Udbuddet af forløb er bredt og udbydes af Finansforbundet samt  uddannelsesinstitutioner i samarbejde med Finansforbundet.

Du har i de individuelle tilbud bl.a. mulighed for at søge inspiration blandt Finanskompetencepuljens mange fag.
Se oversigten hos Finanskompetencepuljen

Er du interesseret i et eller flere af de fag, som Finanskompetencepuljen udbyder, skal du søge gennem videreuddannelsen. Det gør du ved at kontakte os på videreuddannelsen@finansforbundet.dk

Specialisering

Specialiseringen er en del af Finansforbundets grunduddannelse, men er også åbne for deltagere i videreuddannelsen. I lighed med de individuelle tilbud gives tilbuddet til dig på baggrund af din personlige karrierevej.

Specialiseringen består af tre spor med hver tre moduler. Alle moduler er designet, og primært afholdt, af Finansforbundets læringskonsulenter i Center for læring og udvikling.

De tre specialiseringsspor består af:

 • Den forhandlende tillidsrepræsentant
 • Den udviklende tillidsrepræsentant
 • Den personligt kompetente tillidsrepræsentant

Følgende kan deltage i videreuddannelsen

Du kan deltage i videreuddannelsen, hvis du har gennemført grunduddannelsen som tillidsrepræsentant. Der er dog også mulighed for at deltage i enkelte forløb på videreuddannelsen, selv om du ikke har gennemført grunduddannelsen.

Dvs., at videreuddannelsen er for:

 • Tillidsrepræsentanter, der har gennemført Finansforbundets grunduddannelse.
 • Arbejdsmiljørepræsentanter, der har gennemført arbejdsmiljøuddannelsens modul 1 og 2.
 • Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og/eller medlemmer i samarbejdsudvalg.

Er du formand for en faglig personaleforening, og har du ikke taget grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter, kan du også få adgang til udvalgte kurser. Det gælder fx sagsbehandleruddannelsen.

Du kan se alle aktuelle forløb i uddannelsen og tilmelde dig her

Læs mere om specialiseringsmoduler her

 

På en stor del af de individuelle tilbud kan du optjene ECTS-point, som du kan overføre til andre forløb på akademi- eller diplomniveau. 60 ECTS-point giver dig en hel Akademi- eller diplomuddannelse.

Spørgsmål til videreuddannelsen

Hvordan tilmelder du dig?

Hvis du ønsker at deltage i et af tilbuddene i videreuddannelsen, skal du aftale tidspunktet med din nærmeste leder.

Når du har lavet en aftale med din leder, kan du læse mere tilmelde dig her: Arrangementer og kurser | Medlemstilbud – Finansforbundet

Hvor længe varer de enkelte uddannelsesforløb?

Videreuddannelsens uddannelsesforløb har forskellig varighed og formatet kan være sammensat som blended learning (mix af digitale og fysiske forløb).

Du kan se antallet af dage og format i de enkelte beskrivelser af de konkrete tilbud i arrangementsoversigten her: Arrangementer og kurser | Medlemstilbud – Finansforbundet

Hvad skal du vide om det praktiske?

Forud for din deltagelse vil du modtage relevante oplysninger om din uddannelse.

Transport
Du har mulighed for at få transportgodtgørelse, når du deltager på videreuddannelsens tilbud. Finansforbundet dækker udgifter til offentlig transport og km-godtgørende svarende til statens lave takster. Du vil må mere at vide samt hvordan vi refunderer udgifter når du er tilmeldt til en uddannelse.

Hvor meget uddannelse kan jeg tage på videreuddannelsen?
Standardoverenskomsten (STOK) giver ret til at deltage med fuld løn (svarende til 3 dage om året). Vær opmærksom på at der kan være forskelle i de enkelte virksomhedsoverenskomster (VOK) samt overenskomst for assurandører. Du kan bør derfor kontakte din lokale kreds for at høre om mulighederne for at deltage i kurserne med fuld løn.

Hvordan og hvor får jeg ECTS-points?

På videreuddannelsen kan du tage akademi- og diplomfag, der giver ECTS-point. ECTS-point, kan du overføre til andre uddannelsesforløb på akademi- og diplomniveau. Det vil sige, at du kan kombinere dem med andre uddannelsestilbud uden for Finansforbundet og på den måde sammenstykke en akademi- eller diplomuddannelse.

På videreuddannelsen har vi indgået aftale med erhvervsakademiet, om en række relevante akademi- og diplomfag, som du kan ansøge. Du kan også søge inspiration til fag, som allerede udbydes af Finanskompetencepuljen.

Hvis du er tillidsrepræsentant og har taget Grunduddannelsen, har du også haft mulighed for at tage modulet 'Ledelse i praksis', der tæller 10 ECTS-point.

Hvad er en akademi- og diplomuddannelse?

Akademi- og diplomuddannelser er erhvervsrettede uddannelser, der kombinerer teori med praksis og tager udgangspunkt i den arbejdserfaring, du kommer med.

Uddannelserne de tilrettelagt, så du kan passe dit job, mens du videreuddanner dig.

Uddannelserne består af moduler, som du kan tage enkeltvis (uden retning) eller sammensætte (med retning) til en fuld akademi- eller diplomuddannelse.

En fuld akademi- eller diplomuddannelse er samlet på 60 ECTS-point.

Akademiuddannelsernes opbygning  
Uden retning Med retning

Obligatoriske fag

Mindst 20 ECTS

Obligatoriske fag

Mindst 20 ECTS

Valgfag

Mindst 5 og maksimum 30 ECTS

Retningsspecifikke fag + valgfag

Mindst 15 og maksimum 30 ECTS

Afgangsprojekt

10 ECTS

Afgangsprojekt

10 ECTS

Samlet 60 ECTS

Samlet 60 ECTS
Diplomuddannelsernes opbygning *)  
Uden retning Med retning

Obligatoriske fag

Mindst 15 ECTS

Obligatoriske fag

Mindst 15 ECTS

Valgfag

Mindst 5 og maksimum 30 ECTS

Retningsspecifikke fag + valgfag

Mindst 15 og maksimum 30 ECTS

Afgangsprojekt

15 ECTS

Afgangsprojekt

15 ECTS
Samlet 60 ECTS

Samlet 60 ECTS

Du kan læse mere om akademi- og diplomuddannelser på uddannelsesguiden – www.ug.dk

Kilde: uddannelsesguiden – www.ug.dk

Sådan tilmelder du dig

Hvis du ønsker at deltage i et af tilbuddene i videreuddannelsen, skal du aftale tidspunktet med din nærmeste leder.

Når du har lavet en aftale med din leder, kan du tilmelde dig her på hjemmesiden.

Kontakt os

32 66 14 47

Du er velkommen til at ringe til Torben Folke Månsson, konsulent.

Du kan også skrive til tfm@finansforbundet.dk.