Menuluk

Tillidsmandsvalg

Der er ikke formelle regler for, hvordan I gennemfører et tillidsmandsvalg, men vi har overordnede retningslinjer og tilbyder rådgivning om processen.

Der er som udgangspunkt tillidsmandsvalg hvert andet år – i ultimo 2021, 2023, 2025 osv. Valgperioden er to år med start 1. januar og slut 31. december. Hvis der er en tillidsmand, der stopper midt i valgperioden, kan I vælge en ny, selv om I er inde i en valgperiode.

Husk at tjekke, om der er aftalt noget andet lokalt i din virksomhed.

Sådan indberetter du valget

Er du genvalgt, nyvalgt, eller stopper du som tillidsmand? ​​Du skal altid indberette et nyt hverv eller ændringer af dit hverv – ellers får vi det ikke at vide.

Hvis du stopper dit hverv, skal du sende en mail til medlem@finansforbundet.dk

Spørgsmål om tillidsmandsvalget

Hvordan foregår tillidsmandsvalget?

Der er ikke formelle regler for, hvordan I skal gennemføre et tillidsmandsvalg. Men vi foreslår, at I tager udgangspunkt i følgende:

Før valget

 • Den lokale tillidsmand på arbejdspladsen har ansvaret for, at der bliver holdt tillidsmandsvalg. Hvis I ikke allerede har en tillidsmand, kan I ringe til Finansforbundet på 32 96 46 00 og spørge efter TM-hotline.
 • Aftal, hvem der står for det praktiske med at gennemføre valget.
 • Meld en dato ud for, hvornår kandidater senest skal melde sig. Giv en frist på ca. 14 dage. Husk også, at medlemmer på orlov, uddannelse og ferie skal informeres og har stemmeret.

Under valget

 • Hvis der kun er en kandidat, er der ikke krav om at gennemføre en afstemning. En afstemning kan dog godt give mening for at finde ud af, om kollegerne bakker op om kandidaten. Der er forskellig praksis på området. Tal med din kreds eller Finansforbundet om, hvad I gør i den situation.
 • Hvis der er flere kandidater, skal der være en afstemning.
 • Offentliggør kandidaternes navne.
 • Omdel stemmesedler til kollegerne. Kun medlemmer af Finansforbundet kan stemme
  Hent stemmeseddel (pdf)
 • Oplys, hvor man afleverer sin stemmeseddel og deadline for aflevering. Stemmesedlen kan for eksempel lægges i en boks eller afleveres i en lukket kuvert. På den måde kan I sikre, at afstemningen er anonym.

Efter valget

 • Resultatet af valget offentliggøres til medlemmer og ledelsen.
 • Når du er valgt, skal du indberette dit valg til Finansforbundet. Det gælder både ved nyvalg og genvalg.
 • Finansforbundet giver besked til din ledelse om valget. Det er vi forpligtet til i overenskomsten med Finanssektorens Arbejdsgiverforening (Aftale om fagligt arbejde §8). Det er en god idé, at du også selv informerer virksomheden om, at du er valgt.   
 • Som udgangspunkt træder din beskyttelse som tillidsmand i kraft, når du har informeret virksomheden om valget. Men ledelsen i virksomheden har formelt en frist på fire uger efter, de har modtaget den skriftlige meddelelse fra Finansforbundet, til at gøre indsigelser imod valget.
 • Når din arbejdsgiver har godkendt dig som tillidsmand, tjener de oplysninger, du har indberettet til os, som dit "ansættelsesbrev" som tillidsmand.
 • Vær opmærksom på, at enkelte virksomheder har en lokal aftale om en anden tillidsmandsstruktur og valgprocedure. Spørg i din kreds, eller ring til vores TM-hotline på 32 96 46 00, hvis du er i tvivl
 • Valget er først gyldigt, når Finansforbundet har godkendt det og meddelt det skriftligt til din virksomhed.
Hvor kan der vælges tillidsmænd?

I har ret til at vælge en tillidsmand i virksomheder, hvor der er mindst tre medlemmer af Finansforbundet.

Hvis virksomheden består af flere enheder eller filialer, kan I vælge en tillidsmand, når der er mindst 10 medlemmer i enheden eller filialen. Ved færre medlemmer, kan flere enheder gå sammen om en tillidsmand, når de har mindst 10 medlemmer til sammen.

I hovedsæder og administrative enheder kan I vælge en tillidsmand for hvert organisatorisk og ledelsesmæssigt afgrænset område, hvor der er mindst 10 medlemmer. Ved færre medlemmer, kan flere områder gå sammen om en tillidsmand.

Bliv tillidsmand

Vil du være tillidsmand?

Som tillidsmand får du rige muligheder for at udvikle dig personligt og fagligt – og udbygge CV’et. De kvalifikationer og den erfaring, du opnår som tillidsmand, efterspørges i høj grad på arbejdsmarkedet - både i og uden for finanssektoren, så dine erfaringer som tillidsmand er et kæmpe aktiv i din videre karriere.

For tillidsvalgte

Kontakt os

32 96 13 30

Du er velkommen til at ringe til Jura og Forhandling.

Du kan også skrive til raadgivning@finansforbundet.dk