Menuluk

Tillidsmandens rettigheder

Du har som tillidsmand en række rettigheder, der skal sikre, at du kan udføre dit tillidsmandshverv. Det gælder rettigheder i forhold til arbejdstid, uddannelse samt den særlige tillidsmandsbeskyttelse.

Arbejdstid

De opgaver, du har som tillidsmand, har du ret til at varetage inden for din normale arbejdstid, så længe det er til mindst mulig gene for arbejdet på din virksomhed.

Uddannelse

Som nyvalgt tillidsmand har du ret til at deltage i Finansforbundet grunduddannelse for tillidsmænd med fuld løn. Du skal gennemføre kurset senest to år efter, du er tiltrådt som tillidsmand. Derudover har du ret til flere dages supplerende kursusaktiviteter pr. år - det kan fx være kurser fra Finansforbundets Videreuddannelse.

Og endelig har du ret til at deltage i Finansforbundets gennemgang af aftaler og overenskomster i virksomheden. 

Finansforbundet grunduddannelse

Finansforbundets Videreuddannelse

 

Husk at tage kontakt til Finansforbundet, hvis din virksomhed varsler en væsentlig stillingsændring. Den særlige tillidsmandsbeskyttelse gør, at Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening skal forhandle om ændringen, før den kan træde i kraft.

Tillidsmandsbeskyttelsen

Du er omfattet af den særlige tillidsmandsbeskyttelse, der bl.a. betyder, at Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet altid skal forhandle, før din virksomhed kan afskedige dig. Og virksomheden skal kunne begrunde afskedigelsen i tvingende årsager og redegøre for, hvad de har gjort for at undgå det. Samme beskyttelse gælder arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdervalgte medlemmer af virksomhedsbestyrelser.

Derudover dækker tillidsmandsbeskyttelsen, hvis ledelsen i din virksomhed varsler væsentlige ændringer i dit ansættelsesforhold. Det er altid en vurdering, hvornår ændringerne er væsentlige, men det kan bl.a. være i forbindelse med:

  • Løn
  • Arbejdsopgaver
  • Arbejde uden for dit valgområde
  • Arbejdstid, fx fra fuld tid til deltid eller en anden placering af den daglige arbejdstid for en deltidsansat tillidsmand

Vær opmærksom på, at der gælder lidt anderledes regler for assurandører. Tag derfor altid kontakt til os i Jura og forhandling på 32 96 13 30.

Kontakt os

32 96 13 30

Du er velkommen til at ringe til Jura og Forhandling. Vi har åbent mandag til torsdag fra 8.30-16.00 og fredag fra 8.30-15.00.

Du kan også skrive til raadgivning@finansforbundet.dk