Menu luk

Stiller du op som MAB?

Er du tillidsvalgt, og vil du stille op som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem (MAB)? Få inspiration til, hvordan du kan udarbejde dit valgmateriale.

Vi har samlet en række råd om sprog og indhold, som du kan bruge som skabelon, hvis du fx skal formulere en tekst, du kan lægge på virksomhedens Intranet. Husk, at svarene er eksempler, du kan bruge som inspiration, når du skriver din egen tekst.

Gode råd om sproget

 • Skriv kort og uden omsvøb
 • Kom hurtigt til budskabet/pointen
 • Brug gerne punktopstillinger
 • Skriv små overskrifter mellem afsnittene
 • Få altid et par friske øjne til at læse din tekst igennem.

Emner i teksten

Spørgsmålene herunder kan hjælpe dig på vej til at formulere din tekst. Vælg det ud, der giver mening for dig.

Hvem er du? Skriv lidt om dig selv, fx:

 • Civilstand
 • Børn
 • Adresse (by)
 • Alder
 • Arbejdssted
 • Stilling
 • Tillidshverv

Hvorfor stiller du op? Beskriv din motivation, fx:

 • Jeg vil gerne være alle kollegernes stemme.
 • Mener, at jeg med mit fokus på trivsel kan gøre en forskel for mine kolleger i hele virksomheden

Hvad får dine kolleger ud af det? Beskriv, hvorfor du skal vælges, fx:

 • Kollegerne får en repræsentant i bestyrelsen, der forstår den virkelighed, de arbejder i til daglig.

Har du en mærkesag? Fortæl, hvad du vil arbejde for, fx:

 • Vi skal huske mennesket i forretningen.

Hvad kan du bringe ind i bestyrelseslokalet? Beskriv, hvad du kan bidrage med, fx

 • Bestyrelsesarbejdet handler meget om forretningen, og sådan skal det være. Men medarbejdernes ve og vel har også betydning for bundlinjen. Mine indspark vil i høj grad være et fokus på medarbejderne og deres trivsel.

Hvad er dine personlige styrker? Fortæl lidt mere om dig selv.

 • Som tillidsrepræsentant er jeg vant til at samarbejde med ledelsen.
 • Jeg har omfattende indsigt i virksomheden.
 • Jeg kender de udfordringer, kollegerne står med i hverdagen.
 • Jeg tør stille de kritiske spørgsmål.
 • Jeg mener, at uenighed i en sober tone kan udvikle og kvalificere løsninger.

Husk at indberette dit hverv

Når du er valgt som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, skal du huske at indberette det til Finansforbundet.

Det gør du på "Mit Forbund". Under "Mine hverv" kan du vælge ”Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem”.

Kontakt os

32 66 14 47

Du er velkommen til at ringe til Torben Folke Månsson, konsulent.

Du kan også skrive til tfm@finansforbundet.dk