Menu luk

Baggrunden for ændringer i Standardoverenskomsten

Ved overenskomstfornyelsen 1. april 2020 aftalte vi at sænke joblønsgrænsen fra ca. 57.000 til 53.000 kr./md. Det indebærer, at medarbejdere på eller over denne grænse kan blive bedt om at arbejde på joblønsvilkår. Det betyder, at man ikke vil være berettiget til selvstændig betaling for merarbejde samt genetillæg. Til gengæld har man på jobløn ret til selvstændig arbejdstilrettelæggelse. Det vil sige, at vi selv udligner merarbejde og selv tilrettelægger, hvordan vi udfører vores arbejdsopgaver til mindst mulig gene for os selv.

Ydermere imødekom vi et ønske om at afskaffe regler om både over- og merarbejde samt valgfrihed ml. 5 eller 6 ugers ferie. Det gik vi med til, fordi langt størstedelen (over 90 procent) af medarbejderne i vores sektor havde valgt merarbejde og 6. ferieuge.

Endelig så vi ingen grund til at opretholde et anciennitetsbaseret lønsystem, når omtrent 95 procent af de ansatte alligevel var på sluttrin og oplevede lønsystemet som en hindring for at få lønstigninger ud over den overenskomstmæssige regulering.

Disse ændringer træder i kraft for allerede ansatte fra. 1. juli 2021.

Ingen af de tre ændringer er drevet af et ønske om besparelser, men alene af et fælles ønske om at modernisere og forenkle Standardoverenskomsten. Derfor har vi sikret, at ingen eksisterende medarbejdere kommer til at opleve økonomiske tab som følge af disse ændringer. Vi er altså enige med FA om, at såfremt medarbejdere, der bliver berørt af disse overgange, oplever et løntab, skal medarbejderen kompenseres med et fast månedligt tillæg til lønnen.