Menu luk

Medarbejder­forsik­ringer i over­ens­komsten

Gennem standardoverenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet er du som medarbejder dækket af en række vigtige og fordelagtige forsikringer.

Forsikringerne omhandler gruppeforsikringsordninger, en sundhedsforsikring og en tandforsikring. Forsikringerne gælder, når du er ansat i en virksomhed, der er omfattet af overenskomsten. De konkrete aftaler og dækninger kan variere en smule, alt efter hvilken virksomhed du er ansat i.

Har du spørgsmål til forsikringerne og din dækning, kan du enten gå til din arbejdsgiver, din HR-afdeling, din tillidsrepræsentant eller til den kreds, som din virksomhed tilhører i Finansforbundet.

Om gruppeforsikringer ved dødsfald og visse kritiske sygdomme

Så længe du er ansat under standardoverenskomsten, er du dækket af en gruppeforsikringsordning gennem forsikringsselskabet FG. Forsikringerne dækker ved dødsfald og din egen eller dine børns kritiske sygdom.

Ved dit eget dødsfald sker en engangsudbetaling, en såkaldt dødsfaldssum, på 200.000 kr., som vil blive udbetalt til fx din efterladte ægtefælle eller dine efterladte børn.

Får du en kritisk sygdom, som forsikringen dækker, kan du have ret til en engangsudbetaling på 200.000 kr.

Har du børn under 18 år, som bliver ramt af en kritisk sygdom, og hvor forsikringen dækker, kan du have ret til en engangsudbetaling på 50.000 kr.

Om sundhedsforsikringen

Sundhedsforsikringen er obligatorisk og sikrer, at du som overenskomstomfattet medarbejder kan få behandling på et privathospital samt privat efterbehandling og genoptræning. Sundhedsforsikringen sikrer også, at du kan få nødvendig behandling hos eksempelvis en kiropraktor eller fysioterapeut, hvis du har været syg eller er kommet til skade.

Om tandforsikringen

Hvis du er ansat i en overenskomstomfattet virksomhed, er du dækket af virksomhedens forpligtigede tandforsikring for alle medarbejdere. Forsikringen må have en maksimal årlig selvrisiko på 995 kr., og forsikringssummen kan være på op til 30.000 kr. pr. år og dækker fx ved fyldninger, røntgen, rodbehandlinger, parodontose og kirurgi.

Læs mere om forsikringerne og vilkårene i standardoverenskomsten side 78-84