Menu luk

SQL Programmering Videregående

Tidspunkt
23. nov 2020 - 25. nov 2020
Format
Online
Afholdelsessted
Online
tilmeldingsfrist
18. november 2020
Pris
1.750,00 kr.
Målgruppe
It-ansatte
Udsolgt
2 3

Kurset giver dig viden og færdigheder til at udvikle strategi og SQL-kode ud fra et rapportønske eller tolke eksisterende SQL-kode for at udlede rapportønsket.

Alle tre dage fra kl. 9-16

Om kurset

Deltagerne får viden og færdigheder til at kunne opfylde mere komplekse rapportønsker fra virkelighedens verden, hvilket kræver:

 • Overblik
 • Valg af bedste strategi
 • Evne til at kombinere kommandoer
 • Udvidelse af SQL-værktøjskassen

Fortrolighed med SQL-tankegangen

Kurset fokuserer på praktisk anvendelse af SQL:

 • Du bliver trænet i den akrobatiske kunst at kombinere grundlæggende kommandoer
 • Du lærer at skrive mere komplekse SQL-konstruktioner
 • Du prøver kræfter med ”reverse engineering”, hvor du udleder rapportønsket på basis af eksisterende SQL-kode
 • Du får udbygget dit arsenal af gode SQL-vaner

En hjørnesten i kurset er at lære at ”tænke” SQL. Det starter gerne med et rapportønske. Først skal du finde den rigtige strategi. Derefter skal strategien omsættes til kode, der kan levere den ønskede rapport.

Undervejs gennemgås og demonstreres syntaks i dialog med kursusdeltagerne. Der gennemgås produkt-uafhængig syntaks, som virker lige godt på Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2, Sybase m.m.

Kurset tager udgangspunkt i forskellige cases, og du opnår færdighed i velegnet SQL ved at løse opgaver til de enkelte cases.

Forudsætninger:

Grundlæggende forståelse for SQL Programmering.

Indhold:

FORENINGSMÆNGDEN (UNION / UNION ALL)

 • Foreningsmængder optræder, når du ønsker at samle/forene rækker fra to datakilder, ved at sætte rækkerne ”ovenpå hinanden”. Dette optræder f.eks. hvis man har to forskellige datagrundlag, som man ønsker at behandle under ét - eller inden for samme datagrundlag ønsker at håndtere brøkdele af rækkerne på forskellige måder, for til sidst at forene resultatsættene.

COMMON TABLE EXPRESSIONS ( CTE )

 • CTE findes i to varianter: De almindelige samt rekursive. De almindelige CTE’er kan i høj grad gøre din kode læsbar, når komplekse løsninger kan brydes ned i mere håndgribelige brøkdele. CTE kan være et godt valg, når du implementerer din kode-strategi, og bagefter til vedligeholdelse af koden.

EKSOTISKE JOINS

 • Elegante løsninger ved at joine på andet end ’=’ (fx kategorisere dine data i intervaller)

OUTER JOIN

 • Få alle kunder med i Rapporten også dem, som ikke købte noget

CROSS JOIN

 • Danne et udgangspunkt for de ”manglende værdier” i dine rapporter (fx alle kombinationer af { Kunder, Årstal } i dine rapporter)

HAVING

 • Stort emne på kurset - mange demoer og øvelser
 • Håndterer grupperede betingelser
 • Lige så vigtig som Where-klausulen

CORRELATED SUBQUERIES

 • Correlated DELETE - hvordan slettes rækker i én tabel, ud fra værdier i en anden tabel? - fx en fejlliste, som ønskes benyttet til at slette rækker i en hovedtabel.
 • Correlated UPDATE - hvordan opdateres felter i rækker i én tabel, ud fra værdier i en anden tabel? - fx en liste med transaktioner, som ønskes benyttet til at opdatere den samlede Saldo i en hovedtabel - eller en fejlliste, som benyttes til at opdatere forkerte værdier i en hovedtabel.
 • Snedig syntax - kan løse problemstillinger, hvor behandlede data er afhængig af rækkens/gruppens indhold
 • Beregne relative summer til rapporter
 • Maximere/minimere inden for gruppering

EXISTS

 • Man kan opnå høj performance, hvis man kan nøjes med at få bekræftet tilstedeværelsen af data frem for at få returneret data
 • Slette/opdatere rækker i én tabel, afhængigt af værdier i en anden tabel

CASE

 • Byg logik ind i dine SQL-statements
 • Hvornår kan man med fordel benytte CASE i SELECT, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY - mange eksempler og opgaver
 • Undgå ”Division by Zero”-errors, så dine rapporter ikke blokerer
 • Metoder til ”Data vask” (Data Cleansing)

COALESCE

 • Behandle NULL-værdier i dine rapporter
 • Erstat NULL med en valgt værdi i rapporten (fx 0)
 • Prioritér din søgerækkefølge gennem flere kolonner og/eller tabeller, hvis der optræder NULL-værdier

Test

Der er mulighed for at tage en test efter kursets afslutning, men det kræver at du allerede har bestået Grundlæggende SQL programmering-testen. Kontakt Louise Wagner, lw@dit.dk, for tilmelding til- eller spørgsmål vedr. testen.

Underviser

Lars Birtø, SuperUsers. Lars er en erfaren og passioneret SQL-underviser og underviser bl.a. også i programmering i Transact-SQL, administration af SQL-serveren samt Business Intelligence. Lars har derudover skrevet flere Core SQL-kursusmaterialer.

Som underviser stiler han først mod hvorfor, derefter hvordan – til stor glæde for kursisterne.

Dette kursus udbydes i samarbejde med DANSK IT, Danmarks største uafhængige forening for it-professionelle og it-brugere.

Vi gør opmærksom på, at navn, mailoplysninger, titel og virksomhedsnavn på alle tilmeldte til dette arrangement vil blive videregivet til underviser, kursusudbyder og konferencested til brug for deres afvikling af arrangementet. Vi deler ikke dine oplysninger med de øvrige kursusdeltagere.

Kontakt kursusadministrator