Menu Luk

Sådan spotter du stress

Tidspunkt
26. maj 2020, 9.00 - 16.00
Afholdelsessted
Online webinar
tilmeldingsfrist 25. april 2020
Pris Gratis
Målgruppe Tillidsmænd
Udsolgt
26

Hold fokus på trivsel!

Forebyg, håndter og spot stress hos dine kollegaer!

Stadig flere medarbejdere føler sig pressede og/eller stressede, selvom mange arbejdspladser de seneste år har sat ind for at øge trivsel og nedbringe stress. Dette rejser spørgsmålene: Gør vi det rigtige, og hvad kan vi gøre bedre? Og ikke mindst: Hvilken rolle kan og skal du som TM spille i dette?

På kurset sættes der fokus på, hvordan vi bedst forstår og håndterer at arbejde med dine kollegaers trivsel i det moderne arbejde, hvor samarbejde, viden og kunderelationer er i fokus. Der sættes fokus på, hvad du som TM kan gøre for at forebygge og håndtere stress. Der er ingen enkle råd og ingen one-fits-all løsning, men som TM kan du igennem din tidllidsfunktion og dit samarbejde med ledelsen gøre en unik forskel i at skabe robust trivsel for dig selv og dine kollegaer.

På kurset præsenteres stress som en proces, hvor den enkelte medarbejder og hele afdelinger kan bevæge sig igennem en række faser fra stress til trivsel, og vi ser på, hvilke faktorer i arbejdet, der øger stress og hvilke, der øger trivsel. Ligeledes opnår du bedre kompetencer til at spotte stress hos dine kollegaer og hjælpe dem til at få hjælp. Der sættes ligeledes fokus på, hvordan TM kan passe på sig selv for at kunne passe på de andre. 

Den direkte ”nytteværdi”:

  • Viden om den nyeste stressforskning 
  • Kendskab til faserne fra stress til trivsel – og hvordan man spotter kollegaer i mistrivsel
  • Konkrete redskaber til at skabe robust trivsel på arbejdspladsen
  • Indsigt i og redskaber til at forbedre samarbejdet mellem TM og ledelse
  • Indsigt i egne udfordringer og styrker til at reducere stress og fremme trivsel

Du skal have gennemgået Grunduddannelsen for tillidsmænd eller Arbejdsmiljøuddannelsen for at kunne deltage.

Underviser
Malene Friis Andersen er forsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Hun har flere bog- og artikeludgivelser bag sig om stress, ledelse og psykisk arbejdsmiljø. Malene har tidligere arbejdet som klinisk psykolog og arbejds- og organisationspsykolog. Derudover har hun også selv været tillidsrepræsentant. Malene er en engageret underviser, der inddrager deltagerne og sikrer gode og energifulde dialoger og erfaringsudvekslinger

Til brug for udarbejdelse af evt.  netværksgrupper samt løbende kommunikation mellem deltagerne udarbejdes en deltagerliste med navn, mailadresse og arbejdsgiver, som sendes til alle deltagere. Navn- og mailoplysninger på alle tilmeldte vil desuden blive videregivet til underviser, kursusudbyder og konferencested til brug for deres afvikling af arrangementet.

Kontakt kursusadministrator

Camilla Striib Wollny-Jensen