Menu luk

Grunduddannelsen hold 23-3 - Basismodul 1

Tidspunkt
28. aug 2023 - 30. aug 2023
Afholdelsessted
Kobæk Strand
Kobækvej 85
4230 Skælskør
Tilmeldingsfrist
28. juli 2023
Pris
Gratis
Kun for
Alle tillidsrepræsentanter i Finansforbundet
Målgruppe
Tillidsrepræsentanter
Venteliste
2 8

Som tillidsrepræsentant har du brug for en række kompetencer for at kunne udføre de opgaver, der følger med hvervet. Derfor har Finansforbundet sammensat en uddannelse, der giver dig et tilrettet løft på seks kernekompetencer – vi kalder det grunduddannelse.

Datoer for uddannelsen

Basismodul 1

28.- 30. august 2023

10.00 - 15.45

Kobæk Strand

Videomøde

26. september 2023

09.00 - 11.00

Online

Webinar

24. oktober 2023

09.00 - 12.00

Online

Basismodul 2

6. - 7. november 2023

10.00 - 16.00

København

Videomøde

29. november 2023

09.00 - 11.00

Online

Webinar

11. december 2023

09.00 - 11.30

Online

Basismodul 3

15. - 17. januar 2024

17.30 - 16.00

Kobæk Strand

Videomøde

8. februar 2024

09.00 - 11.00

Online

Basismodul 4

12. - 14. marts 2024

10.00 - 16.00

Kobæk Strand

Webinar erhvervscase

9. april 2024

09.00 - 11.30

Online

Specialisering - Modul 1

22. - 23. april 2024

10.00 - 16.00

Fyn/Jylland

Webinar eksamen

14. maj 2024

09.00 - 11.30

Online

Specialiseringsmodul 2

21. - 22. maj 2024

10.00 - 16.00

København

Afleveringsfrist

29. maj 2024

12.00

Online

Eksamen

17. - 18. juni 2024

 

Tilstedeværelse eller online

Grunduddannelse i to dele
Grunduddannelse for tillidsrepræsentanter består af to dele. En basisdel, som alle tillidsrepræsentanter gennemfører, og en specialiseringsdel, hvor den enkelte tillidsrepræsentant individuelt vælger to moduler.

Formålet med basisdelen er, at alle tillidsrepræsentanter tilegner sig grundlæggende viden og kompetencer, så de bedste muligt kan varetage funktionen som tillidsrepræsentant.

Grunduddannelsens basisdel indeholder det obligatoriske modul ”ledelse i praksis”. Modulet indgår i studieordningen for akademiuddannelse i ledelse. Dette samarbejder vi med Erhvervsakademiet Zealand om, og derfor vil du forud for uddannelsesstart blive bedt om at sende adgangsgivende dokumentation på uddannelse og/eller erhvervserfaring.

Basisdelens fire moduler

Basismodul 1
 – Dig som tillidsrepræsentant
Modulet varer tre dage.
Modulet har følgende formål: at øge fokus på din rolle som faglig tillidsrepræsentant i en fagforenings- og en virksomhedsorganisation.

Basismodul 2
 – Dine medlemmer
Modulet varer to dage. 
Modulet har følgende formål: at tillidsrepræsentanten bliver en stærk kommunikator og en god sparringspartner.

Basismodul 3 – Din organisation
Modulet varer tre dage.
Modulet har følgende formål: at udvikle tillidsrepræsentanten til at kunne arbejde strategisk med at få indflydelse og til at kunne navigere i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

Basismodul 4 – Din indflydelse
Modulet varer to dage og en afslutningsfest.
Modulet har følgende formål: at tillidsrepræsentanten bliver bevidst om og arbejder strategisk med påvirkningsmuligheder.

Specialiser dig med to valgfri moduler
Når du har gennemført basismodulet, skal du vælge to moduler på specialiseringsdelen. Formålet med specialiseringsdelen er, at du får mulighed for at specialiserer dig i forhold til interesse, kompetence og kredsens behov, så du optimerer din egen og kredsens faglige styrke.
De to moduler varer samlet fire dage. På basisdelen vil du få mere at vide om, hvornår og hvad du kan vælge. 

Vores seks kernekompetencer

Al undervisning på grundudannelsen er bygget op over nedenstående 6 kompetencer

 1. Forretningsforståelse
  Her arbejder vi med at forstå og være bevidst om fagforeningen og det aftalebaserede arbejdsmarked og med at forstå organisationen i en virksomhed.
 2. Digital kompetence
  Vi stiller skarpt på digital dannelse. Det handler om at blive god til at navigere rundt i digitale løsninger.
 3. Interessevaretagelse
  Vi arbejder med at få indsigt i det politiske (strategiske) niveau, så du som tillidsrepræsentant bliver i stand til at arbejde politisk og blive en god ambassadør for Finansforbundet.
 4. Personlig kompetence
  Her ser vi nærmere på din funktion som rollemodel. Vi undersøger agile forandringsprocesser og tillidsrepræsentantens evne til at skabe relationer ved konstruktiv dialog med forskellige aktører.
 5. Social kompetence
  Vi arbejder med tillidsrepræsentantens kommunikative kompetencer, og med hvordan vi skaber relationer.
 6. Karrieresparring
  Vi arbejder med at udvikle tillidsrepræsentantens kompetencesprog.

 Tilmelding

Når du tilmelder dig denne uddannelse bliver du automatisk tilmeldt alle 4 basismoduler. Tilmelding til specialiseringsmoduler vil du høre nærmere om, når du kommer længere hen i forløbet.

NB!
Som led i din deltagelse i grunduddannelsen, er der behov for at tilmelde dig kursusudbyders interne platform, hvorfra du kan tilgå undervisningsmateriale mv. Til brug herfor er det nødvendigt at videregive følgende oplysninger om dig; navn, cpr.nr, e-mailadresse og tlf.nr. Du bedes derfor give samtykke til dette nedenfor. Ved manglende afgivelse af samtykke vil det ikke være muligt at modtage undervisningsmateriale, deltage i eksamen eller modtage ECTS point for deltagelsen.

Kontakt Kursusadministrator

Afmeld ?

Du er nu afmeldt arrangementet

Hvis du har betalt for arrangementet, får du beløbet tilbagebetalt.
Arrangementet vil ikke længere fremgå på din liste i Mit forbund