Menu luk

Gør dig attraktiv på det moderne arbejdsmarked

Tidspunkt
5. nov 2020, 13.00 - 14.00
Afholdelsessted
Webinar
tilmeldingsfrist 3. november 2020
Pris Gratis
Åben
05

WEBINAR: GØR DIG ATTRAKTIV PÅ DET MODERNE ARBEJDSMARKED

Er du lidt i tvivl om, hvordan du får skrevet et professionelt CV og kortlagt dine kompetencer? Eller om hvad du (også) kan, gerne vil og hvordan du bruge kan bruge alt det til at gøre dig attraktiv på jobmarkedet? Så kan du hente inspiration og viden i tre webinarer som Finansforbundet i Danske Bank tilbyder vores medlemmer i samarbejde med FTFa, hvoraf dette er det første:

På dette webinar får du mulighed for at blive inspireret, udfordret og mere afklaret i forhold til de tanker, du gør dig om dit næste job. Helt overordnet sætter vi fokus på, hvad der skal til for at komme i betragtning hos arbejdsgiverne som en attraktiv kandidat.

Webinaret sætter fokus på afklaring af faglige og personlige kompetencer. Der tages udgangspunkt i FTFa’s afklaringsmodel, der har fokus på ER, KAN og VIL, eller sagt med andre ord, dine faglige kompetencer, dine personlige kompetencer og din motivation.

Indhold:

- Afklaring af dine faglige og personlige kompetencer og styrker: hvad kan du, og hvad er du god til?

- Målsætning: hvad sigter du mod?

- Afdækning af din motivation og plan: hvordan sikrer du, at du kommer i mål?

Deltagerne vil få introduceret en række øvelser, som kan støtte dem i afklaringsprocessen, så det bliver konkret og virksomhedsnær