Menu luk

Generalforsamling Finansforbundet Kreds Øst

Tidspunkt
16. apr 2021, 17.00 - 20.00
Afholdelsessted
Holdes virtuelt
Ved egen device
tilmeldingsfrist
14. april 2021
Pris
Gratis
Kun for
Finansforbundet Kreds Øst medlemmer
Åben
1 6

Finansforbundet Kreds Øst holder virtuel ordinær generalforsamling fredag den 16. april 2021 kl. 17.00 - ca kl. 20.00.

Generalforsamlingen er Kredsens øverste myndighed, og alle medlemmer er velkomne. Vi ser os nødsaget til at holde generalforsamlingen virtuelt i år, og vi håber, at du har lyst til at deltage sammen med os.

Vi har inviteret Chris Macdonald, der med sit populære foredrag Op ad bakke eller? som sætter fokus på, at der faktisk er rigtig god grund til optimisme! Det kræver blot, at vi bliver enige om, at der er nogle enkelte helt fundamentale ting i vores liv, som ikke er til forhandling.

Delegerede og stemmeret

Kun delegerede har stemmeret.
Den faglige repræsentant er ansvarlig for valg af delegerede og suppleanter i egen virksomhed. Vi sender en mail om valg og udpegning af delegerede til den faglige repræsentant primo januar.

Har I ingen faglig repræsentant eller tillidsmand, kan du kontakte os i kredsen for information om din mulighed for at stille op som delegeret.

Er du ledig og ønsker at være delegeret, kan du ligeledes kontakte os for information om din mulighed for at stille op som delegeret.

Kandidater til valg og andre forslag

Hvis du har forslag til valg eller andre forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal du indsende det til Kreds Øst senest fredag den 19. marts 2021.

Modtager vi dit forslag senere end denne dato, kan det ikke behandles på generalforsamlingen.

Senest to uger før generalforsamling kan du se følgende på www.kredsoest.dk:
· Endelig dagsorden
· Indkomne forslag
· Det reviderede regnskab
· Kandidater til valgene.

Tilmelding

ALLE medlemmer og delegerede skal selv tilmelde sig via hjemmesiden. Sidste frist for tilmelding er den 19. marts 2021, hvis du ønsker at være delegeret.

Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte Sanne Krog Lund tlf. 32 66 14 05.

Med venlige hilsner,
Kredsbestyrelsen

Kontakt administrator

Afmeld ?

Du er nu afmeldt arrangementet

Hvis du har betalt for arrangementet, får du beløbet tilbagebetalt.
Arrangementet vil ikke længere fremgå på din liste i Mit forbund