Menuluk

Finanssektorens Arbejdsmiljøuddannelse, Modul 1

Tidspunkt
1. sep 2020 - 2. sep 2020
Afholdelsessted
Hotel Oasia
Kriegersvej 27 - 31
8000 Aarhus C
tilmeldingsfrist 7. juli 2020
Pris 6.400,00 kr.
Målgruppe Arbejdsmiljørepræsentanter
Udsolgt
01

Modulerne er koblet sammen, så du tilmelder dig hele uddannelsen på én gang. Når du tilmelder dig, er du automatisk tilmeldt Modul 2 den 24. september 2020.

Modul 1 indeholder bl.a.:

 • Gennemgang af lovgrundlaget og de basale begreber indenfor arbejdsmiljøarbejdet
 • Afklaring af arbejdsmiljøgruppens opgaver, rettigheder og pligter
 • Oversigt over arbejdsmiljøorganisationens struktur
 • Metoder til problemløsning og samarbejde
 • Case-arbejde med konkrete problemstillinger
 • Træning i formidling af opgaveløsninger
 • Erfaringsudveksling med øvrige deltagere
 • Præsentation af Arbejdstilsynets rolle og opgaver
 • Gennemgang af APV og sygefraværs regler
 • AMO's opgaver i forbindelse med arbejdsskader og erhvervsbetingede lidelser
 • Introduktion til informationskilder om arbejdsmiljø

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem oplæg i plenum, gruppearbejde og individuelle øvelser og tager udgangspunkt i dit daglige arbejde med arbejdsmiljø.

Praktisk information
Uddannelsen er internat. Når du tilmelder dig uddannelsen får du automatisk værelse på konferencestedet på modul 1. Ønsker du ikke at overnatte, skal du give besked om dette, senest 10 dage før arrangementet.


På modul 1 er undervisningen fra kl. 09.00 - 18.00 på første dagen og kl. 08.30 - 16.30 på anden dagen.
På modul 2 er undervisningen fra kl. 09.00 - 16.00.
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte    Evy Grønvall  på eg@finansforbundet.dk  

Ikke medlemmer
Såfremt du ikke er medlem af Finansforbundet, bedes du sende en mail til  Evy Grønvall  på eg@finansforbundet.dk , med oplysninger om navn, adresse, cpr.nr. og mailadresse, samt hvor du er ansat og faktureringsadresse.

Kontakt administrator