Menu luk

Bogføring og regnskabsforståelse

Tidspunkt
17. aug 2020 - 25. aug 2020
Afholdelsessted
Axello v/Regnskabsskolen
Trekronergade 120, 1. sal
2500 Valby
Format Kursusforløb
tilmeldingsfrist 3. august 2020
Pris Gratis
Målgruppe Ledige
Udsolgt
17

Kurset er for ledige og fratrædende medlemmer. Kurset i bogføring og regnskabsforståelse har fokus på læren om den teoretiske og praktiske baggrund for regnskabets opbygning, samt brugen af Excel både grundlæggende og til at lave udtræk og analysere på. Der vil blive undervist i brugen af regnskabssystemet E-conomic med erhvervsrelevante caseopgaver til at understøtte teorien.

Målet er at gøre kursisten i stand til selvstændigt at varetage grundlæggende opgaver i bogholderiet, samt bistå med måneds- og årsafslutning af regnskabet. Hertil bruges Excel til at løse basale opgaver og beregninger.


Indhold

Dag 1: Grundlæggende Excel
Undervisning og opgaver i brugen af Excel til løsning af regnskabsmæssige opgaver i form af beregninger og bogholderimæssige procedurer.

Dag 2-3: Grundlæggende bogholderi
Gennemgang af teorien bag det dobbelte bogholderi, samt praktiske øvelser i bogføring og opbygning af regnskabet. Herunder undervisning i forståelse af resultatopgørelsen, balancen(aktiver og passiver) og de forskellige posters betydning for regnskabet. Se overblik herunder:

 • Gennemgang af resultatopgørelse og balancen
 • Introduktion til betydningen af finans-, debitor- og kreditorbogholderiet
 • Introduktion til ”det dobbelte bogholderi
 • Måneds- og årsafslutning med periodiseringer, hensættelser og relevante afstemninger
 • Bogføring og afstemning af relevante regnskabsposter

Dag 4-5: Bogføring med E-conomic
De sidste 2 dage af forløbet arbejdes der med regnskabssystemet E-conomic, hvor relevante funktioner for det grundlæggende bogholderi gennemgås, og kursisterne arbejder med praktisk bogføring i systemet. Herudover arbejdes der med erhvervsrelevante problemstillinger omkring debitor-/kreditorstyring, og mulighederne for optimering af disse processer. Se nedenstående overblik:

 • Introduktion til økonomisystemet E-conomic
 • Gennemgang af kontoplanen og tilretningsmulighederne
 • Overblik over funktionalitet og tillægsmulighederne i systemet
 • Muligheder for optimering af debitor-/kreditorstyring
 • Opgaveløsning med erhvervsrelevant materiale
 • Udskrivning og eksport af rapporter til Excel, samt analyse heraf

Datoer:

17/8, 18/8, 19/8, 24/8 og 25/8  alle dage kl. 9-15.00

Sted:

Kurset afholdes hos Axello v/Regnskabsskolen, Trekronergade 120, 1. sal, 2500 Valby

 

Der er forplejning under kurset.

 

Vi  gør opmærksom på, at navn- og mailoplysninger på alle tilmeldte til dette arrangement vil blive videregivet til underviser, kursusudbyder og konferencested til brug for deres afvikling af arrangementet. Vi deler ikke dine oplysninger med de øvrige kursusdeltagere.

 

Når du registrerer din kursustilmelding hos din A-kasse, skal du skrive, at kurset er et lukket kursus, der er to lektioner pr. dag, og kurset er udbudt af dit fagforbund ”Finansforbundet”, da du har mulighed for at deltage i uddannelse på op til 2 uger arrangeret af Finansforbundet. Gå ind på FTF-A’s tast selv service med NemID og brug ”Blanket til undervisning”.


 

Kontakt kursusadministrator

Monica Christiansen