Menu luk

Selvledelse

Et netværk for dig, der ønsker at styrke dine kompetencer og få inspiration fra kolleger i finanssektoren. Som deltager i dette netværk bliver du bedre til at forstå og udøve selvledelse på din arbejdsplads.

"Selvledelse" er en netværksgruppe til dig, der ønsker at styrke dine kompetencer og få inspiration fra kolleger i finanssektoren. Som deltager i dette netværk bliver du bedre til at forstå og udøve selvledelse på din arbejdsplads.

Mange ansatte på det finansielle område løser i dag deres opgaver under høj grad af selvledelse. Det vil sige, at den enkelte medarbejder har stor indflydelse på at tilrettelægge og udføre af det daglige arbejde. Den selvledende finansmedarbejder forventes ofte at kunne fungere som uformel leder i kollegiale sammenhænge. Det kan handle om at rådgive og hjælpe kolleger og chefer med at træffe forretningsmæssige beslutninger og styre udviklingsprojekter – uden at have et egentligt formelt ledelsesansvar.

Hvilke udfordringer medfører selvledelse for den enkelte finansansatte? Og hvilke krav stiller det til ledelsen? Det, og meget andet, skal vi diskutere i løbet af fire netværksmøder.

Som deltager får du indsigt i:

  • hvilke teknikker du kan anvende i forbindelse med selvledelse.
  • hvordan du løser komplekse problemstillinger, når du ikke har et formelt ledelsesmandat.
  • kulturelle og psykologiske faresignaler, som du bør være opmærksom på, når du forventes at lede dig selv.
  • hvordan du kan forventningsafstemme selvledelsen med din nærmeste leder.
  • hvad du kan gøre, hvis du oplever at få for meget ansvar i projektsammenhænge – uden at beføjelser og ressourcer følger med. 

Er du interesseret?

Netværket sammensættes af maksimalt 20 deltagere, så er er rig mulighed for at lære hinanden at kende. Gruppen faciliteres af Ph.D. og direktør Steffen Löfvall fra cph:learning. 

Ved hvert netværksmøde får vi desuden besøg af en erfaren gæsteoplægsholder fra finans- eller universitetssektoren.

Prisen for at deltage i netværket er 2.500,- kr.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på netvaerk@finansforbundet.dk