Menu luk

RegTech

Et netværk for dig, der vil forstå den danske og internationale udvikling inden for regulatory technology, samt hvordan du kan udnytte udviklingen til din egen karrieremæssige fordel.

RegTech er et netværk for dig, der vil forstå den danske og internationale udvikling inden for regulatory technology, samt hvordan du kan udnytte udviklingen til din egen karrieremæssige fordel.

I de senere år er finansiel compliance som fag- og funktionsområde vokset i omfang og i opmærksomhed. Der indføres løbende nye regler, kontrollen skærpes og antallet af compliancemedarbejdere stiger stødt. Samtidig investeres der globalt store summer i udviklingen af IT-redskaber og firmaer til formålet – såkaldt regulatory technology – RegTech.

Teknologiudviklingen forventes først at effektivisere, men sidenhen erstatte de nuværende medarbejdertunge compliance-funktioner. Det får på flere planer konsekvenser for finansmedarbejdere og deres karrierer. RegTech forventes at skabe nye virksomheder med finansiel teknologi, nye krav til kompetencer samt reduceret behovet for compliance-medarbejdere på sigt.

I løbet af fem netværksmøder vender vi aktuelle faglige RegTech-temaer og -problemstillinger og diskturer, hvilken betydning de har for medarbejderne i finanssektoren. Møderne vil blive afholdt månedligt. Et af møderne er en to-dages studietur til Londons RegTech-miljø.

Program 

 • Møde 1: Compliance om 5 år/ Identity management og Control (Counterparty due diligence v/ PSD2, KYC og AML)
  Vært: En dansk finansaktør
 • Møde 2: Monitorering af transaktioner i eksisterende og nye handelsløsninger (blockchains)
  Vært: Copenhagen Fintech Lab
 • Møde 3: Det international regtech start-up miljø (Compliance fem år ud i fremtiden)
  Vært: London regtech hubs
 • Møde 4: Regulatory Reporting - automatiseret dataudveksling, robotics, maskinlæring og regulatory afrapportering
  Vært: En dansk finansaktør
 • Møde 5: Risk Management og fremtidens regtech kompetencer
  Vært: En dansk finansaktør

Netværket er et eksklusivt forum for erfaringsudveksling og sparring med kolleger fra andre finansvirksomheder. Netværket har et maksimalt antal på 30 deltagere, så alle lærer hinanden at kende. For at sikre faglig kvalitet og fremdrift faciliteres netværket af Steffen Löfvall, ph.d. og direktør fra cph:learning.

Pris

Prisen for at deltage i netværket er 5.000 kroner inkl. fly og hotel i forbindelse med Londonturen.

Interesseret?

Netværket har forventet opstart i efteråret 2020. Hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at deltage i netværket, så skriv til os på netvaerk@finansforbundet.dk.