Menu luk

Projektledelse

Et netværk for dig, der arbejder som projektleder og ønsker at få nye perspektiver på de udfordringer, som opstår i det daglige arbejde. Vi tager i netværket udgangspunkt i konkrete og aktuelle udfordringer, som deltagerne står overfor eller befinder sig i med det formål at blive klogere på, hvad god projektledelse er i den finansielle sektor.

Netværket henvender sig til projektledere, der ønsker at få nye perspektiver på de udfordringer, som opstår i det daglige arbejde.

Vi tager i netværket udgangspunkt i konkrete og aktuelle udfordringer, som deltagerne står overfor eller befinder sig i. Ved sammen at drøfte og skabe forslag til løsninger, bliver alle klogere i forhold til at bedrive god projektledelse i de finansielle organisationer.

De første fire møder bliver ledet af en professionel facilitator, som samtidig forbereder de enkelte møder i samarbejde med en af deltagerne. Herefter overgår netværket til selv at organisere møderne.

På den måde opnår man som deltager en række nye indsigter samtidig med, at man får en meget velkvalificeret gruppe at sparre med om egne opgaver både på og mellem møderne i netværket.

Eksempler på temaer

 • Ressourcer og ledelsesmæssig opbakning
  Fokus på at sikre projektets ressourcer og ledelsesmæssig bevågenhed – herunder ledelse af styregruppen.

 • Samarbejdet på tværs af organisationen
  Hvordan sikres opbakning og medspil fra berørte afdelinger i organisationen, som ikke er projektejere – herunder netværksdannelser og alliancer.

 • Organisering
  Fokus på forskellige måder at organisere sit projekt. Fra vandfald til agil organisering – få skabt de rigtige rammer omkring projektteamet, møder (fysiske/virtuelle) m.m.
 • Ledelse og motivation
  Den daglige dialog og opfølgning på leverandører til projektet. Fokus på gode strategier for at motivere og håndtere eventuel modstand og manglende leverancer fra projektdeltagere.

Det får du ud af de enkelte møder

 • Konkrete metoder til at organisere en styregruppe og bedrive ledelse op imod egne ledere i organisationen.
 • En forståelse for, hvordan man bedst skaber alliancer og gode netværk på tværs af organisationen og på den måde sikrer resultater i projekterne.
 • Fokus på, hvordan projekter bedst organiseres, så de når de ønskede mål inden for de givne rammer – herunder et metodisk kig på forskellige organisationsformer.
 • Værktøjer til og en dybere forståelse for, hvordan leverandører til et projekt kan motiveres – også over tid. Samtidig får du nogle svar på, hvad man gør, hvis det alligevel ikke lykkedes, og man som projektleder skal intervenere. 

Netværk for projektledere – interesseret?

Hvis du vil deltage i et netværk, så kom på interesselisten ved at skrive til os på netvaerk@finansforbundet.dk. Når der er 12 på listen, fastlægges datoerne for netværket. Du har en sikker plads, hvis du kan på de valgte datoer - ellers er du ikke forpligtet til at deltage. Husk at skrive dit medlemsnummer og "Netværk for projektledere i [den by du ønsker]" i emnefeltet.

Finansforbundet tilbyder netværk følgende steder i landet:

 • København
 • Aarhus
 • Aalborg
 • Kolding

Skriv også, hvis du ønsker netværk i andre byer.

Det koster 1.000,- kr. at deltage i netværket.