Menu luk

Online it-faglige netværk

I vores helt nye online netværksgrupper kan du udveksle erfaringer og få værdifulde indspark og indsigter fra fagfæller i hele Danmark.

Finansforbundet har sammen med Dansk IT udviklet en række online netværksgrupper, hvor du kan møde kolleger inden for dit fagspecifikke område. Du får konkrete værktøjer til at løse udfordringer i din organisation, og du kan sparre og udveksle erfaringer med andre it-professionelle fra hele Danmark. Alt sammen i et fortroligt forum, hvor du kan være med til at sætte dit præg både på form og indhold.

Netværksgrupperne starter op primo 2021, og som medlem af Finansforbundet betaler du 1.000 kroner om året for medlemskab af en netværksgruppe.

Du kan vælge online netværksgrupper inden for:

  • IT-arkitektur
  • Personlig udvikling
  • Informationssikkerhed
  • Risikostyring

Læs mere om netværksgrupperne hos Dansk IT