Menu luk

Market-tech 2020 – Invest in Yourself

Et netværk til dig, der arbejder i Markets og som dealer og som forventer, at din videre karriere vil rumme forandringer.

Market-tech 2020 – Invest in Yourself er et netværk til dig, der arbejder i Markets og som dealer, og som forventer, at din videre karriere vil rumme forandringer. I netværket stiller vi dels skarpt på at forstå de udviklingstendenser, der vil ændre områder, dels se nærmere på kompetencer, du skal have for at arbejde i Markets på længere sigt.

Hvis du kender lidt til den igangværende teknologiske udvikling i f.eks. transport-, forsikrings- og advokatbranchen, ja så ved du, at disse brancher bliver fundamentalt forandret i disse år. Platformsmodeller, blockchains, robotics og kunstig intelligens er nogle af de teknologier, der spiller en væsentlig rolle i omstillingen. Samme teknologiske udvikling er også i gang med at radikalt ændre den finansielle sektor.

Kunstig intelligens, ny regulering og ændrede kundebehov vil medføre, at en lang række standardopgaver forsvinder. Antallet af stillinger vil gradvist blive mindre, og de tilbageværende jobs vil få et anderledes indhold. Platformsstrategier og nye transaktionsmetoder som f.eks. blockchains forventes også at blive udbredt. Det vil ændre valuta- og værdipapirhandlen herunder hvor der kan tjenes penge i værdikæden og hvordan handlen kan organiseres og kontrolleres.

Netværket mødes fem gange. Hvert netværksmøde har et afgrænset tema, som underbygges af mindst en ekstern ekspert på området. Det ene netværksmøde er en todages studietur til Londons Market-tech-miljø. London er en smeltedigel, hvor de mange udviklingstrends og nye aktører kan studeres.

Temaer for møderne

 • Netværksmøde 1: Trends, de danske og internationale Market-tech-aktører (collaborators & disrupters). På det første møde ser netværket nærmere på de vigtigste teknologitrends, der ændrer market-funktionerne i dag og de kommende år.
  Vært: En dansk finansaktør
 • Netværksmøde 2: Nye samarbejdsmodeller i kølvandet af open markets
  På det andet møde ser netværket nærmere på open markets (open banking) herunder platformsstrategi, API-samarbejde og cloud baserede løsninger. 
  Vært: En dansk finansaktør
 • Netværksmøde 3: 2-dags besøg i Londons Market-tech-miljø
  Det tredje netværksmøde afholdes i London. Netværket besøger forskellige bankers marketfunktioner, Market-tech start-ups og accelerator-miljøer i løbet af to intensive dage.
  Vært: London Market-tech/ fintech miljø
 • Netværksmøde 4: Nye arbejdsopgaver i kølvandet af robotter og kunstig intelligens
  På det fjerde møde stilles skarpt på, hvordan kunstig intelligens vil blive udnyttet i Marketsfunktionen.
  Vært: En dansk finansaktør
 • Netværksmøde 5: Organisering, kompetencestrategi og karriereplan
  På det sidste møde samler vi trådene. Vi ser nærmere på fremtidige kompetencer, kompetencekrav og understøtter deltagerne i at skitsere en plan for deres videre karriere.
  Vært: Finansforbundet

For at sikre faglig kvalitet og fremdrift i gruppen faciliteres netværket af Ph.D. og direktør Steffen Löfvall fra cph:learning. 

Netværket sammensættes af maksimalt 30 deltagere, så deltagerne derved lærer hinanden godt at kende. I netværket møder du personer, som står med de samme muligheder og udfordringer.

Deltagerne får adgang til en "lukket" hjemmeside, hvor der vil blive uploadet relevante faglige ressourcer (artikler, rapporter og weblinks) undervejs i forløbet.

Pris

Prisen for at deltage i netværket er 5.000 kroner inkl. hotel og fly i forbindelse med Londonturen.

Interesseret?

Vi forventer, at næste netværksforløb starter op i efteråret 2020.

Hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at deltage i netværket, så skriv til os på netvaerk@finansforbundet.dk.