Menu luk

Løn og overenskomst

Et netværk for dig, der arbejder med forskellige aspekter af løn og overenskomst. Du ønsker nogen at sparre med i forhold til at løse dine opgaver på den bedste og nemmeste mulig måde, samtidig med at du får inspiration til at udvikle dit område

Netværket er for dig, der arbejder med forskellige aspekter af løn og overenskomst. Du ønsker nogen at sparre med i forhold til at løse dine opgaver bedst og nemmest muligt, samtidig med at du får inspiration til at udvikle dit område.

Du kender sikkert én eller flere af følgende eksempler på arbejdsområder, udfordringer og problemstillinger, som. kunne være omdrejningspunktet for vores dialoger i netværket:

 • Lønbehandling / tolkning på STOK
 • Arbejdspres ved lønaflevering
 • Håndtering og orientering om ændringer relateret til løn.
 • Hvordan man holder sig bedst opdateret på STOK og eventuel lokalaftale?
 • Mit workflow sammenlignet med andres – er der noget, der kan gøre mig hurtigere
 • Bogføring og rapporter til andre afdelinger
 • Hvad sker der i HR, som påvirker lønområdet
 • Hvordan håndterer jeg at sidde inde med fortrolig viden om rigtig mange mennesker?
 • Hvordan bliver jeg inviteret tidligere ind i processen, når der sker ændringer på løn- og overenskomstområdet?

Vi tager afsæt i jeres dagligdag og virkelighed, så I får helt konkrete input til at styrke jeres arbejde og position i organisationen.

Til det første møde fastlægger vi temaet på forhånd – og herefter vælger I de temaer, som er mest aktuelle for jer på det givne tidspunkt.

Det får du ud af møderne

 • Adgang til en kreds af ligesindede, som kender og forstår de glæder og udfordringer der følger med jobbet – og som er villige til at dele viden og erfaringer med hinanden
 • Mulighed for at diskutere aktuelle udviklingstendenser inden for løn- og overenskomstområdet
 • Ny inspiration og helt konkrete tilgange, der bringer dig videre
 • Mulighed for at lade dig udfordre inden du søsætter nye tiltag
 • Mulighed for at etablere tætte relationer til andre løn- og overenskomstmedarbejdere, som du kan trække på fremover

Netværket består af fire fuldt faciliterede møder. Herefter hjælpes I som gruppe videre som selvorganiseret netværk, hvis I ønsker det - og det er oftest tilfældet. 

Møderne er på 3 timer og foregår enten som halvdagsmøder formiddag/eftermiddag eller som fyraftensmøder kl. 17.00 – 20.00, typisk hos én af deltagerne.

Det er netværkets deltagere, der beslutter, hvornår på dagen netværket skal ligge.

Deltagerne inddrages i planlægningen af møderne på skift - alt efter interesse.

Inden hvert møde udsender vi eventuelt relevant læsestof som forberedelse til mødet samt en uddybning af dagens tema, og hvad vi skal arbejde med.

Netværket har plads til 12-16 deltagere, så der er rig mulighed for at lære hinanden ordentligt at kende.

Facilitator

Netværket faciliteres af Torsten Laursen, der er partner i Qant (www.qant.dk). Torsten har lang erfaring med udvikling og facilitering af netværk og som leder på flere niveauer. Han har som virksomhedsrådgiver arbejdet med ledelses- og forretningsudvikling i en lang række offentlige og private organisationer.

Er du interesseret?

Hvis du vil deltage i et netværk, så kom på interesselisten ved at skrive til os på netvaerk@finansforbundet.dk. Når der er 12 på listen, fastlægges datoerne for netværket. Du har en sikker plads, hvis du kan på de valgte datoer – ellers er du ikke forpligtet til at deltage. Husk at skrive dit medlemsnummer og "Netværk for Løn- og overenskomstmedarbejdere i [den by du ønsker]" i emnefeltet.

Finansforbundet tilbyder netværk følgende steder i landet:

 • København
 • Aarhus
 • Aalborg
 • Kolding

Skriv, hvis du ønsker netværk i andre byer.

Pris

Det koster kr. 1.000,-  at deltage i de fire møder (alt inkl.).

Praktiske spørgsmål om indhold og form: Torsten Laursen. Tlf. 53 80 08 80 - mail: torsten@qant.dk