Menu luk

Ledelsessupport

Et netværk dig, der sidder centralt ift. til ledelsen – ofte med en bred vifte af opgaver. Det kan f.eks. være kommunikations- og formidlingsopgaver, koordinerende funktion, opfølgning, tovholder, projektadministration, vidensdeling internt og eksternt mv.

Netværk for "Ledelsessupport" er for dig, der sidder centralt ift. til ledelsen – ofte med en bred vifte af opgaver. Det kan f.eks. være kommunikations- og formidlingsopgaver, koordinerende funktion, opfølgning, tovholder, projektadministration, vidensdeling internt og eksternt mv. Titlerne er mange og måske ikke altid helt dækkende. Det kunne f.eks. være administrator, executive coordinator, business operations specialist, Executice support, PA eller lignende. Du ønsker nogen at sparre med andre om dine opgaver, samtidig med at du får inspiration til at udvikle dit område.

Du kender sikkert én eller flere af følgende eksempler på arbejdsområder, udfordringer og problemstillinger, som kunne være omdrejningspunktet for vores dialoger i netværket:

 • Du kan lede projekter og opgaveporteføljer - men du er ikke projektleder
 • Du kan uddanne i og indføre nye processer - men du er ikke underviser eller IT-arkitekt
 • Du er ekvilibrist i administrative processer, struktur og systemer - men du er ikke systemkonsulent
 • Du kan motivere og støtte både ledelse og kollegaer - men du er ikke mellemleder eller HR-medarbejder
 • Du er bindeled og oversætter mellem ledelse og medarbejdere – og du skal hele tiden holde den rette balance
 • Du kan påtage dig en driver- eller koordinerende rolle - men du har ikke stjernerne på skulderen
 • Du kan have mange forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og så elsker du dit job

Vi tager afsæt i jeres dagligdag og virkelighed, så I får helt konkrete input til at styrke jeres arbejde og position i organisationen.

Til det første møde fastlægger vi temaet på forhånd – og herefter vælger I de temaer, som er mest aktuelle for jer på det givne tidspunkt.

Det får du ud af møderne

 • Adgang til en kreds af ligesindede, som kender og forstår de glæder og udfordringer, der følger med jobbet – og som er villige til at dele viden og erfaringer med hinanden
 • Mulighed for at diskutere aktuelle udviklingstendenser, der er relevante for funktioner i ledelsessupport
 • Ny inspiration og helt konkrete tilgange, der bringer dig videre
 • Mulighed for at lade dig udfordre, inden du søsætter nye tiltag
 • Mulighed for at etablere tætte relationer til andre i tilsvarende funktioner, som du kan trække på fremover

Netværket består af fire fuldt faciliterede møder. Herefter hjælpes I som gruppe videre som selvorganiseret netværk, hvis I ønsker det. 

Møderne er på 3 timer og foregår enten som halvdagsmøder formiddag/eftermiddag eller som fyraftensmøder kl. 17.00 – 20.00, typisk hos én af deltagerne.

Deltagerne inddrages i planlægningen af møderne på skift - alt efter interesse.

Inden hvert møde udsender vi eventuelt relevant læsestof som forberedelse til mødet samt en uddybning af dagens tema, og hvad vi skal arbejde med.

Netværket har plads til 12-16 deltagere, så der er rig mulighed for at lære hinanden ordentligt at kende.

Facilitator

Netværket faciliteres af Torsten Laursen, der er partner i Qant (www.qant.dk). Torsten har lang erfaring med udvikling og facilitering af netværk og som leder på flere niveauer. Han har som virksomhedsrådgiver arbejdet med ledelses- og forretningsudvikling i en lang række offentlige og private organisationer.

Er du interesseret?

Hvis du vil deltage i et netværk, så kom på interesselisten ved at skrive til os på netvaerk@finansforbundet.dk. Når der er 12 på listen, fastlægges datoerne for netværket. Du har en sikker plads, hvis du kan på de valgte datoer – ellers er du ikke forpligtet til at deltage. Husk at skrive dit medlemsnummer og "Netværk for Ledelsessupport i [den by du ønsker]" i emnefeltet.

Finansforbundet tilbyder netværk følgende steder i landet:

 • København
 • Aarhus
 • Aalborg
 • Kolding

Skriv, hvis du ønsker netværk i andre byer.

Det koster 1.000,- kr. at deltage i de første møder (alt inkl.).