Menu luk

Compliance officer

Et netværk for dig, der er compliance officer. I netværket møder du både danske og udenlandske eksperter, som giver dig nye perspektiver på strategisk udvikling af compliance-funktionen og fortolkninger af ny lovgivning

Mød andre compliance officers og få up-to-date faglige input og sparring på tværs af danske finansvirksomheder. I netværket møder du både danske og udenlandske eksperter, som giver dig nye perspektiver på strategisk udvikling af compliance-funktionen og fortolkninger af ny lovgivning.

Netværket mødes fire gange årligt med hvert sit faglige tema. Netværksdeltagerne beslutter i fællesskab og sammen med facilitator, hvilke temaer der skal på dagsorden, og hvilke eksperter der skal inviteres til at holde oplæg. På den sikrer vi, at indholdet er relevant og aktuelt for deltagerne.

Netværket kan f.eks. beskæftige sig med følgende temaer:

  • Fortolkning af nye love og regler
  • Strategisk udvikling af compliancefunktioner
  • Kulturpåvirkning, uddannelse og formidling i finansvirksomheder
  • Samarbejdet med bestyrelsen, direktionen og myndigheder
  • Samarbejdet med kerneforretningen og IT-enheder
  • Håndtering af kritiske mediesager og legitimitet
  • Valg og implementering af ny compliance-teknologi


Deltagerne får adgang  til en lukket hjemmeside, hvor relevante faglige artikler, rapporter og weblinks uploades u​ndervejs i forløbet.

Pris

Det koster 1.000,- kr. at deltage i netværket.

Interesseret?

Hvis du vil deltage i et netværk, så kom på interesselisten ved at skrive til os på netvaerk@finansforbundet.dk. Når der er otte på listen, fastlægges datoerne for netværket. Du har en sikker plads, hvis du kan på de valgte datoer – ellers er du ikke forpligtet til at deltage. Husk at skrive dit medlemsnummer og "Netværk for Compliance Officers” i emnefeltet.​