Menu luk

Building Bridges – Fintech

Et netværk for dig, der vil forstå den danske og internationale udvikling inden for fintech, finansiel teknologi, og hvordan du kan udnytte den til din karrieremæssige fordel.

Banker verden over er i fuld gang med at digitalisere deres forretninger, og udviklingen har konsekvenser for medarbejderne og deres karriere i den finansielle sektor. Building Bridges Fintech er et netværk for dig, der vil forstå den danske og internationale udvikling inden for fintech, finansiel teknologi, og hvordan du kan udnytte den til din karrieremæssige fordel.

Disruption med nye digitale løsninger betyder ofte færre medarbejdere, etablering af virksomheder med finansiel teknologi og helt nye krav til medarbejdernes kompetencer. Men i denne transformation opstår der også nye karrieremuligheder, som du kan lære at udnytte.

På fem netværksmøder vender vi aktuelle faglige fintechtemaer og -problemstillinger og diskuterer, hvilken betydning de har for medarbejderne i finanssektoren. Der afholdes fem møder, og et af møderne er en to-dages studietur til London FinTech hub.

Program

 • Møde 1: Mobile Life/ Startup-incubator
  Vært: F.eks. Mobile Life, København
 • Møde 2: Platformsstrategier og partnerskaber 
  Vært: F.eks. Digitaliseringsstyrelsen, København 
 • Møde 3: Crowdlending
  Vært: London FinTech hub, London
 • Møde 4: Blockchains
  Vært: Copenhagen FinTech Lab, København
 • Møde 5: Nye faglige, ledelsesmæssige og kommunikative kompetencer
  Vært: F.eks. Nordea

På første netværksmøde rammesættes også forventninger, commitment og fortrolighed i netværket.

Netværket er et eksklusivt forum for erfaringsudveksling og sparring med kolleger fra andre finansvirksomheder. Netværket har et maksimalt antal på 30 deltagere, så alle lærer hinanden at kende. For at sikre faglig kvalitet og fremdrift faciliteres netværket af Steffen Löfvall, Ph.d. og direktør fra cph:learning.

Pris

Prisen for at deltage i netværket er 5.000 kroner inkl. hotel og fly i forbindelse med Londonturen.

Interesseret?

Vi forventer, at næste netværksforløb starter op omkring sommeren 2020.

Hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at deltage i netværket, så skriv til os på netvaerk@finansforbundet.dk.