Menu luk

Find bedre balance i livet

Hvis din balance mellem arbejde, familie og fritid er skæv, kan det gå ud over din trivsel. Få tips og hjælp til at leve på en måde, der føles rigtigt for dig.

Typisk sker der det, at vi som mennesker vil alt for meget indenfor døgnets 24 timer. Måske også dig? Det kan være, at dit arbejde får lov at fylde så meget, så du ikke har tid og energi til din familie? Eller du har for høje krav til dig selv i alle livets facetter, fordi du stræber efter at være det perfekte menneske?  Eller det kan være, at du føler, at det er dit ansvar at være og nå det hele?

Har du altid gang i noget, får din hjerne ingen pause og det dræner al innovativ tænkning og forringer alle dine mentale færdigheder. Færdigheder, som du netop skal bruge for at forstå omverdenen og fungere i den. Undertrykker du dit basale behov for ro over en længere periode, kan resultatet blive, at du mistrives og i værste fald, at din krop siger fra og du bliver syg.

Balance

Tre skridt mod en bedre balance i livet

Kortlæg, hvad der fylder i dit liv

Reflekter over følgende spørgsmål:

  • Er der er nogle af områderne arbejde, familie og fritid, der konflikter med hinanden?
  • Hvilke områder fylder mest i dit liv?
  • Hvad kan årsagerne være?
  • Hvor vigtige er de forskellige områder for dig?
  • Er alt, som du helt ønsker, det skal være?
  • Hvis ikke - kan konflikterne løses, eller er de af mere grundlæggende karakter?
  • Ser du og dine nærmeste ens på ønsker og mål for hverdagen både jobmæssigt og privat?
Overvej dine værdier og efterlev dem

Du kan arbejde på at blive bevidst om, hvad der er eller fremadrettet skal være dine styrende værdier.

Spørg dig selv, hvad du gerne vil have tilgodeset i din dagligdag for, at du og evt. også din familie, kan trives optimalt.  

Reflekter over, hvad der har værdi for dig i dagligdagen og afstem evt. med dine nærmeste. Skriv dem ned og brug dem som pejlemærker, der kan hjælpe dig med at tage bevidste valg og fravalg hver dag, så du er tro mod dine værdier.

Sæt ord på mål og retning

Har du retning og mål for din hverdag? Hvis ikke, kan du godt få en oplevelse af, at det hele bliver lidt meningsløst. Du oplever måske, at du befinder dig i et hamsterhjul, hvor den ene dag tager den anden. At sætte ord på din ønskede retning og mål for hverdagen kan øge din daglige trivsel. Det behøver blot at være nogle få intentioner for din hverdag, som du vil arbejde på at overholde.

Få hjælp til at arbejde med din livsbalance

Hvis du ønsker at tale med en person udenfor din virksomhed, kan Finansforbundets konsulenter hjælpe dig. Samtalen kan være med til at gøre dig klogere på din ubalance. En viden der kan styrke dig til at træffe de valg, som er vigtige for, at du hurtigt opnår balance i dit liv.

Book en samtale