Få styr på ansættelseskontrakten

Du skal være opmærksom på, hvad der står i din ansættelseskontrakt – især, når/hvis din kommende arbejdsgiver ikke er dækket af en overenskomst. I så fald er det udelukkende det, du aftaler i din kontrakt, samt de grundlæggende rettigheder fastlagt i ferieloven og funktionærloven (hvis du er funktionær), som gælder. Vil du have krav på noget, som ikke er aftalt i overenskomsten, skal det også fremgå af din kontrakt.

​​​Finansforbundet er parat til at se din kontrakt igennem, inden du skriver under.

Her finder du de væsentligste punkter, som en ansættelseskontrakt skal og kan dække over.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til ansættelseskontrakten, kan du kontakte Jura og forhandling på 32 66 13 30 eller raadgivning@finansforbundet.dk

Ansættelseskontraktens ABC

Åbn alle

Arbejdssted

Arbejdsgivers navn og adresse samt arbejdsstedets beliggenhed skal fremgå af din kontrakt.

Arbejdstid

Arbejdstiden er normalt 37 timer om ugen ekskl. frokost, men du kan også aftale, at frokost er medregnet i arbejdstiden.

I Danmark er arbejdstiden ikke fastsat ved lov, derfor bør du aftale arbejdstid i din kontrakt.

Barn syg

Fri med løn ved børns sygdom skal fremgå af kontrakten. Det skal aftales, hvor mange dage du må blive hjemme, og om det er den/de første sygedage, eller det er når som helst under barnets sygdom.

Barsel

Moderen har som funktionær ret til at holde fri med ½ løn i 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen.

Faderen har ret til at holde fri med dagpenge i to uger i forbindelse med fødslen.

Efter fødslen kan moderen og faderen holde 32 ugers forældreorlov med tilsammen 32 ugers dagpenge.

Krav på fuld løn under barsel skal fremgå af kontrakten.

Begyndelsestidspunkt

​Det skal fremgå af kontrakten, hvornår du tiltræder jobbet.

Beskrivelse af stillingen

Det skal fremgå af kontrakten, hvad du er ansat til – dvs. titel, stilling eller beskrivelse af jobbet.

Ferie

Du har ret til at holde fem ugers ferie om året i henhold til ferieloven, som gælder for ansættelsesforholdet.

Feriefridage / omsorgsdage

Feriefridage, "6. ferieuge" og omsorgsdage skal aftales særskilt.

Det skyldes, at dagene ligger ud over de dage, du har ret til ifølge ferieloven.

Ferietillæg

Du har ret til et ferietillæg på én procent af den løn, du har optjent i det foregående ferieår.

Større ferietillæg skal aftales i kontrakten.

Kunde- eller konkurrenceklausul

Hvis arbejdsgiver ønsker, at der skal gælde en kunde- eller konkurrenceklausul, skal det fremgå særskilt, eventuelt i kontrakten.

At være omfattet af en klausul er ikke en fordel, selvom den kun er gyldig, hvis den er forbundet med en kompensation. Hvis din ansættelseskontrakt indeholder en klausul, bør du forsøge at aftale den ud eller begrænse den så vidt muligt.

Løn

Den aftalte løn skal fremgå af kontrakten.

Det bør også fremgå af kontrakten, hvornår lønnen er til genforhandling.

Opsigelse

Opsigelsesvarslerne skal fremgå af kontrakten, ellers skal der henvises til gældende regler.

Overarbejde

Det bør fremgå af kontrakten, om overarbejde honoreres med udbetaling efter en aftalt sats eller afspadsering.

Pension

Pension skal fremgå af kontrakten. Det skal aftales, hvad dit og arbejdsgiverens pensionsbidrag skal være.

Rejseaktivitet

Det bør fremgå af kontrakten, hvor stort omfang du skal påregne at arbejde uden for det sædvanlige arbejdssted, hvis der er rejseaktivitet.

Sygdom

Du har som funktionær krav på løn under sygdom.

Særlige hverv og bijobs

Særlige hverv eller bijobs bør indføres i kontrakten.

Tavshedspligt

Du må ikke viderebringe eller benytte viden om virksomheden, som du har erhvervet under din ansættelse.

Uddannelse

​Du kan aftale at få fri til kursusaktivitet/efteruddannelse, og at arbejdsgiver afholder udgifterne hertil.

Øvrige goder

​​Fri bil, fri telefon eller andet bør fremgå af kontrakten. Du beskattes efter gældende regler.

Andre aftaler, f.eks. om hjemmearbejde, bør også fremgå af kontrakten.