19-04-2016 |  Af Birgitte Aabo, freelancejournalist

Søg mindre mening med jobbet

Du gør dig sårbar, hvis du som ansat lægger for meget mening og identitet i dit arbejde, mener ledelsesrådgiver Charlotte Mandrup. I en ny bog gør hun også op med den anerkendende og familiære ledelsesstil, som er udbredt herhjemme.


”Hvad er meningen med det hele?”

Spørgsmålet har altid optaget menneskeheden, og i dag har mange fundet svaret i arbejdet. For mange, hvis man spørger Charlotte Mandrup. Hun er ledelsesrådgiver og opfordrer os til at søge tilbage til det, vores forældre og bedsteforældre praktiserede – de fandt den mere eksistentielle mening med tilværelsen uden for jobbet.

”Min bedstefar var eksempelvis stolt af at kæmpe for fædrelandet, mens min far fandt mening i at kæmpe for fagbevægelsen. Det blev ikke forventet, at meningen skulle ligge i arbejdet ud over den indlysende – det brødføder familien, og man bidrager til et fællesskab med sin arbejdskraft”, siger Charlotte Mandrup, som er aktuel med bogen ”Vær professionel på jobbet – lad følelserne blive hjemme”.

Fuld af følelse

Og følelser er der mange af, når erhvervslivet søger vidensarbejdere. Det aflæses nemt af jobannoncerne, der efterspørger lidenskab, passion, ildsjæle – og hjertet på rette sted, det sidste i en annonce efter kunderådgivere til Arbejdernes Landsbank.

”Tidens jobannoncer er forførende. Det er, som om markedsføringen er flyttet ind i rekrutteringen, og der har den ikke noget at gøre. For det handler jo i erhvervslivet om at indgå en kontrakt mellem en medarbejder og et kommercielt foretagende, som er sat i verden for at tjene penge. Hvis man blander for mange følelser ind i det, risikerer man, at det giver bagslag. Det ved om nogen de ansatte i finansverdenen efter den choktur, de har været på”, konstaterer Charlotte Mandrup.

Hun henviser til, at et job i finanssektoren har udviklet sig fra at være et job nærmest på livstid til en noget mere ustabil beskæftigelse.

”Hvis man som ansat har investeret sig fuldt i et job, kan det slå meget hårdt, når man mister sit arbejde. Det er bedre for både ansatte og arbejdsgivere at have rene linjer og lade være at blande det hele sammen. Det betyder ikke, at du som ansat ikke skal engagere dig i dit job, men du skal gøre det på en professionel måde: Gå på arbejde og pas det, men lad være at tage det med hjem, beskæftig dig med noget andet i din fritid. Så er risikoen for at blive syg af dit arbejde betydeligt mindre”.

Med syg tænker hun især på stress, mere præcist på, at den enkelte slipper for at være bange:

”Vi siger, at vi bliver stressede, men det er et underligt begreb. Det handler mest om, at vi bliver syge af at være bange. Bange for ikke at nå et møde eller en deadline, bange for at miste vores job. Vi bærer rundt på en ængstelse, og den kan vi lette på med en anden indstilling til arbejdet. Vi bliver mindre sårbare af ikke at lægge meningen dér”.

Omklamring, nej tak

Charlotte Mandrup har selv tidligere bakket op om den anerkendende ledelsesstil, som hænger sammen med kravet om mening, men hun vurderer, at den har taget overhånd:

”Der er skabt en forventning hos medarbejderne om, at de skal have anerkendelse hele tiden og bekræftes i, at det, de beskæftiger sig med, er meningsfuldt. Det er ikke nok at hugge sten, alle vil bygge en katedral, og det fungerer ikke”, siger ledelsesrådgiveren, som også tilråder et mere professionelt sprog mellem ledere og ansatte.

”Det er ikke en leders opgave at spørge ansatte, om de har haft en god weekend, og følge med i deres privatliv. Det kan føles som omklamring af medarbejderne og er spild af ledelsestid”, siger hun.

Hun oplever, at især mange mellemledere er pressede af den anerkendende kultur.

”De kan ikke se, hvordan de skal nå selv at være produktive og samtidig huske at anerkende og motivere medarbejderne i et væk – og det skal de heller ikke. De skal give feedback og sætte rammerne, men ikke drage omsorg for medarbejderne konstant. Det er ikke nødvendigt”.