03-05-2016 | Julie Søltoft Jeppesen , jsj@finansforbundet.dk  

Nyt EU-direktiv øger konkurrencen

Det nye betalingsservicedirektiv fra EU, PSD2, vil i høj grad komme til at åbne markedet for nye finansielle services. ”Det, som for alvor gør PSD2 interessant, er hele intentionen bag PSD2; at øge konkurrencen og øge innovationen indenfor finansielle services”, siger Kristian T. Sørensen, Norfico.

Det nye EU-direktiv, PSD2 (Payment Services Directive), har til formål at skabe konkurrence og innovation i den finansielle sektor, hvor bankerne traditionelt set har siddet på magten. Eller som Kristian T. Sørensen fra konsulentvirksomheden Norfico beskriver det:

"PSD2 gør på en eller anden måde op med bankernes ejerskab af dit kundeforhold".

Det sker blandt andet med den del, som fylder mest i direktivet og har navnet XS2A (Acces to Account). XS2A kan deles i to. Den ene del, PISP (Payment Initiation Service Provider), giver dig lov til at give tredjeparter adgang til din konto, og den anden del, AISP (Account Information Service Provider), giver dig lov til at give tredjeparter adgang til dine bankoplysninger.

XS2A åbner derfor markedet for nye finansielle services, der nu har mulighed for at konkurrere på lige vilkår med bankerne. En åbning, som kan skabe innovation, men også nye risici. Det er man dog også opmærksom på, fortæller Kristian T. Sørensen. 

"XS2A betyder ikke, at der bare er fri adgang til alle konti. Du får ikke mulighed for at give alle og enhver adgang til din konto for enhver pris, for selvfølgelig kan banker stille krav til, hvad en tredjepart skal opfylde for at få adgang. Jeg tror ikke, det bliver 'the wild west', som nogle frygter", siger han.

Konference sætter fokus på direktiv

Både muligheder og risici vil blive debatteret og vendt på konferencen 'Nyt Payment Services Directive' med undertitlen 'Nyt direktiv – nye muligheder – nye udfordringer' den 9. Juni i København, hvor både tilsynet, finanssektoren og fintechvirksomheder vil være repræsenteret.

Også Kristian T. Sørensen fra Norfico deltager  på konferencen og vil i sit oplæg i højere grad tale om mulighederne fremfor udfordringerne ved PSD2.

"Skeptikerne siger, at vi slet ikke har tænkt det ordentlig igennem, og at vi ikke kan forudse konsekvenserne. Tilhængerne siger, at vi må se på konsekvenserne, når de opstår. Under alle omstændigheder får direktivet åbnet for nye muligheder, og det får gang i innovationen", siger han.

Du kan læse mere om og tilmelde dig konferencen her.