29-08-2017

Kent Petersen stopper som næstformand for FTF

Finansforbundets formand Kent Petersen kan ikke stå inde for den linje, som flertallet i FTF har udstukket for et tættere samarbejde eller fusion med LO. Derfor har han efter otte år på posten trukket sig som næstformand for FTF.

Af
Carsten Jørgensen cjo@finansforbundet.dk
 

​Længere tids drøftelser i FTF om et tættere samarbejde eller en egentlig fusion med LO fik for nylig Finansforbundets formand Kent Petersen til at meddele FTF's formand Bente Sorgenfrey, at han stopper som næstformand i FTF.

"Det har været en udmærket proces, vi har haft i FTF omkring et tættere samarbejde med LO, men nu hvor konturerne for konstruktionen tegner sig, har jeg konstateret, at jeg ikke kan stå inde for den linje, som flertallet i FTF har udstukket for 2020-processen med LO. Derfor kan jeg ikke være en del af formandskabet og vil gerne stå frit i forhold til at varetage mine interesser som formand for Finansforbundet", siger Kent Petersen.

Den nye FTF-LO organisation er ifølge Kent Petersen ikke interesseret i at beskæftige sig med hele arbejdsmarkedet og varetage alle medlemsgruppers interesser. For eksempel vil akademikere, som Finansforbundet organiserer stadig flere af, ikke blive tilgodeset af den nye organisation. Desuden tvivler Kent Petersen på, at den nye FTF- LO organisation reelt vil forholde sig partipolitisk neutral, sådan som blandt andre Finansforbundet lægger vægt på, at en hovedorganisation bør være.

Kongres i FTF i 2018

Kent Petersen, der har været næstformand i FTF siden 2009, fortsætter som formand for FTF's udvalg for vækst og beskæftigelse – og som FTF's repræsentant i det nationale vækstråd. Finansforbundet er fortsat medlem af FTF, og man har ikke aktuelle planer om at melde sig ud.

I 2018 holder FTF kongres, hvor emnet om tættere samarbejde eller fusion med LO ventes at fylde en hel del.

" Jeg vil gerne understrege, at jeg er rigtig glad for at samarbejde med FTF's formand Bente Sorgenfrey, og jeg er stolt af at have været med til at placere FTF som en stærk organisation både på det offentlige og private arbejdsmarked", siger Kent Petersen.

"Jeg respekterer, at næstformanden har truffet den beslutning. Det er ikke unaturligt i en slutfase, at positionerne bliver mere klare mellem aktørerne. Kent har bidraget meget og visionært til opgaven med at udvikle en ny hovedorganisation, og han har som næstformand gjort meget for FTF's politiske udvikling bl.a. omkring digitalisering, vækst og offentligt-privat samarbejde. Det vil jeg gerne takke ham for", siger Bente Sorgenfrey.

Ny næstformand i FTF bliver Grete Christensen, der er formand for Dansk Sygeplejeråd.

TAGS:

Finansforbundet; Forbundets holdninger