Du har ret til betalt fravær ved lægebesøg i arbejdstiden

En ny landsretsdom fastslår, at man som medarbejder er berettiget til betalt fravær ved lægeundersøgelse i arbejdstiden, når det ikke er muligt at placere fraværet uden for arbejdstiden. Dommen fastslår, at arbejdsgiveren ikke kan kræve, at medarbejderen anvender flekstimer til fraværet.

Af Finansforbundets advokat Mette Hjøllund Schousboe

Sagen handlede om en kontormedarbejder på et sygehus, som, en uge efter at hun var tiltrådt i jobbet, skulle have foretaget en ambulant kikkertundersøgelse i forbindelse med udredning for en tarmlidelse. Undersøgelsen inklusive forudgående udrensning og transport bevirkede, at medarbejderen ville være fraværende en dag. Medarbejderen modtog afslag på frihed med løn i forbindelse med fraværet, og arbejdsgiveren bad hende i stedet om at registrere fraværet som flekstid, som hun på et senere tidspunkt kunne arbejde ind.

Østre Landsret fastslog, at det omtalte fravær kunne sidestilles med sygdom, og at medarbejderen var berettiget til fuld løn for fraværet efter funktionærlovens § 5. Arbejdsgiveren kunne derfor ikke kræve, at medarbejderen anvendte flekstimer til fraværet.

Det er Finansforbundets opfattelse, at dommen understreger en praksis, der i lang tid har været gældende i den finansielle sektor. Det er glædeligt at få bekræftet, at funktionærloven skal fortolkes således, at det er alle funktionærer, der har ret til fravær med løn ved lægeundersøgelser, der ikke kan placeres uden for arbejdstiden.

Læs mere om dine rettigheder ved sygdom