22-09-2015 |  Mads Due Anker

De vil skabe morgendagens bank

Der er store forventninger til det første udspil fra MobileLife, der er Danske Banks laboratorium for fremtidens bankservicer. I første omgang hedder det Sunday, der er en platform med fokus på boligkøb.

​"Vi skal disrupte os selv". Sådan lød meldingen tidligere på året fra Danske Banks chef for Personal Banking, bankdirektør Tonny Thierry Andersen, om bankens store digitale projekt, MobileLife, der blev født i august sidste år.

Her tænkes der bank på en helt ny måde. Et af de første mål er at gøre det nemmere for alle danskere at købe bolig. Resultatet af arbejdet er døbt Sunday, og første version af den webbaserede platform bliver lanceret inden for få uger.

"Det er vores rolle markant at forbedre den måde, vi som bank agerer over for alle dem, der skal købe bolig. Vi vil simplificere vores løsninger og bruge moderne teknologi for at betjene dem på en helt ny måde", siger Simon Haldrup, der er leder i MobileLife.


 

​​​Autonom enhed

Det summer i de gamle lokaler, der er lejet hos Nationalbanken. Fritstående sorte bjælker bryder med det monotone og lyse rum. Selvom datidens byggestil har medført intime lokaler, er der rent mentalt højt til loftet og plads til store tanker. Lydniveauet varierer og kommer i bølger, når diskussionerne ruller bramfrit frem og tilbage på forskellige sprog i de forskellige team.

Bankens hovedsæde ligger lige om hjørnet, og det samme gør bankens ressourcer og viden, når medarbejderne i MobileLife har brug for dem. Alligevel opererer MobileLife på mange områder som en selvstændig virksomhed.

"Som organisation er MobileLife meget autonom i sit forhold til resten af Danske Bank. Vi har fået et bredt mandat til at designe, eksekvere og gå i markedet med noget helt nyt", forklarer Simon Haldrup.

"Samtidig har vi en stærk selvforståelse af at være en del af Danske Bank, selvom vi nok mere ligner en softwarevirksomhed end en bank. Det kan ses på indretningen, på medarbejdernes lave gennemsnitsalder og på måden, folk går klædt på. Hvis man sætter sig ned og lytter, kan man også høre det på den måde, folk diskuterer på", siger Simon Haldrup, der er kommet fra en stilling i Danske Banks Risk Analytics, hvor han havde ansvar for risikomodeller og -styringsapparater.


 

Fremtidens bank

Omgivelserne signalerer måske ikke innovation og fremtid mere end enhver anden arbejdsplads, men det gør ideerne og måden at strukturere arbejdet på. Således kommer nogle af de omkring 60 ansatte i MobileLife fra Danske Bank, mens andre er hentet ind udefra. Her er folk, der har solid erfaring med bankhåndværket, marketingfolk, digitale designere og derudover også stabsfunktioner, som eksempelvis arbejder med HR. Og her er flere skovmandsskjorter end slips.

"Store forandringer kommer jo sjældent indefra. Derfor er det ikke nok for os bare at digitalisere det, vi gør i forvejen. Vi er også nødt til at gennemtænke, hvordan banken af i morgen ser ud. Vi er nødt til at gennemtænke de ydelser, servicer og løsninger, vi laver og stiller til rådighed, fordi verden forandrer sig så kraftigt på alle områder – ikke mindst kundernes præferencer", siger Simon Haldrup.

"Derfor så vi os selv i spejlet og spurgte: Kan vi skabe fremtidens bank med eksisterende kompetencer og midler? Det blev direktionen enige om, at det kunne vi ikke, og at vi var nødt til at gøre noget andet. Vi var nødt til at finde en balance, hvor man tager det bedste fra banken og kombinerer det med det bedste udefra og på den måde skaber en ny organisation med et eksekveringsansvar. Og det er det, MobileLife er", pointerer han. 

 


 

MobileLife versus MobilePay

MobilePays kontor har til huse i etagen neden under MobileLife. Selvom der er tale om digitale løsninger, der begge er sat i verden for at tilbyde kunderne, og alle danskere i det hele taget, simplificerede finansielle servicer, er der ifølge Simon Haldrup tale om to vidt forskellige fænomener.

"MobilePay er i min optik en fantastisk og simpel løsning på et helt konkret behov blandt brugerne. Med MobileLife forsøger vi at løse et helt andet behov. Det er en helt anden brugersituation. Så selvom tingene kan ligne hinanden på overfladen, da det begge er digitale løsninger på kanten af de brugerbehov, vi ønsker at servicere, er det to vidt forskellige situationer, og derfor ser succes også helt anderledes ud for Sunday og MobileLife, end det gør for MobilePay".

"Og det er vi meget bevidste om internt i MobileLife og i organisationen som helhed. Vi har trods alt flere pengeoverførsler end boligsalg, men der er også en masse fællestræk. Et af dem er simplicitet. At købe bolig kan virkelig være svært, så det at kunne simplificere det og levere produktet på en nem og intuitiv måde – det er et centralt fællestræk med MobilePay, men så ophører fællestrækkene også", siger han.


 

​Store forventninger

Med den store konkurrence på digita​le løsninger, og fordi banken gerne vil leve op til succesen med MobilePay, følger der er vist forventningspres. 

"Der er heldigvis store forventninger til det, vi laver. Det er klart, at vi står midt i orkanens øje, og det er et stort indsatsområde, men det er jo trods alt ikke det eneste, banken laver. Omvendt har vi selv i divisionen et meget højt ambitionsniveau, og medarbejderne er utrolig passionerede, så de timelines, vi har, er typisk selvgenerede og ikke nogen, vi får lagt ned over os af direktionen", fortæller Simon Haldrup. 

"Man kan godt mærke, at øjnene er rettet mod banken, så man kan godt have en form for præstationsangst. Er det nu godt nok, det, der kommer ud? Det skal jo have en høj kvalitet, for Danske Bank er en institution, alle har et forhold til i Danmark. På den anden side er vores metodik herinde, at vi godt vil tidligt ud med produktet og så forbedre det hen ad vejen sammen med brugerne", supplerer Allan Noer.

"Men jo, man kan helt sikkert godt mærke presset. Vi har dog også store forventninger til os selv. Vi presser os selv med mange deadlines, og der bliver lagt mange timer herinde", siger Allan Noer. ​


Fakta:

 

MobileLife

MobileLife er betegnelsen for den division, der er sat i verden af Danske Bank for at skabe fremtidens digitale finansielle servicer. Tidligere gik enheden uofficielt under navnet "Projekt X". Enheden har omkring 60 ansatte, der i mindre team arbejder sammen om i første omgang at skabe boligplatformen Sunday.


Sunday

Sunday bliver første produkt, MobileLife præsenterer, og det er forventningen, at det kommer på gaden i løbet af efteråret. Målet er at gøre boligkøb nemmere og mere overskueligt for brugerne. Platformen er forenklet fortalt boligsøgning nøje matchet til ens økonomi. Navnet er kommet af, at søndag er den dag, hvor folk har fri og tid omkring hjemmet. Og en dag for beslutninger – også omkring boligkøb.​