02-02-2016 | Julie Søltoft Jeppesen , jsj@finansforbundet.dk  

Det er ikke en finanssektor længere

”Der sker superforandringer lige nu, og det, at vi taler om en sektor, skal vi holde op med. Det er ikke en sektor længere. Jeg tror, vi skal tænke på, at bank og ’shadow banking’ er gledet lidt sammen”, sagde Lone Fønss Schrøder, bestyrelsesformand i Saxo Bank, i debat med Kent Petersen, Tonny Thierry Andersen og Jesper Berg ved Finansforbundets nytårskur.


Onsdag den 27. januar havde Finansforbundet inviteret sine medlemmer til nytårskur i forbundets hus. Som del af kuren var Jesper Berg, direktør i Finanstilsynet, Tonny Thierry Andersen, direktør i Danske Bank, og Lone Fønss Schrøder, bestyrelsesformand i Saxo Bank, blevet inviteret til debat med Finansforbundets formand, Kent Petersen, under overskriften: Finanssektorens fremtid.

Den overskrift er på sin vis ikke til at diskutere, hvis man spørger Lone Fønss Schrøder, bestyrelsesformand i Saxo Bank, da hun i debatten agiterede for, at man ikke længere skal tale om en sektor.

”Der sker superforandringer lige nu, og det, at vi taler om en sektor, skal vi holde op med. Det er ikke en sektor længere. Jeg tror, vi skal tænke på, at bank og ’shadow banking’ er gledet lidt sammen. Alle, der har et stort pengeflow begynder at tilnærme sig noget andet i form af nye produkter, der tager hånd om de pengeflow”, sagde Lone Fønss Schrøder.

”Men jeg tror, at ’shadow bankers’ som Apple og Google under alle omstændigheder, i det omfang kundernes penge er i deres varetægt, vil blive reguleret som bankerne. Og det er måske lettere for bankerne at blive disruptere end for en disrupter at blive bank. For at ruste sig bedst muligt må bankerne derfor forstå at favne de talenter, der kan tænke og bygge de nye teknologier”, sagde hun.

Vigtig diskussion at have

Formand for Finansforbundet, Kent Petersen, syntes også, at Lone Fønss Schrøders idé om, at der ikke længere er tale om en sektor, var en spændende diskussion tage.

”Jeg synes, det er rigtig interessant at diskutere, hvad den finansielle sektor egentlig er, når vi taler om den. I den traditionelle sektor med bank, sparekasse og realkredit, som vi kender det, kan vi jo godt se, at forretningsomfanget og antallet af medarbejdere er skrumpet”, sagde Kent Petersen og tilføjede:

”Men hvis vi medtager hele det andet spekter, altså ”shadow banking”, og de virksomheder, der ligger i det såkaldte fintech, så er der altså flere medarbejdere i dag i det, vi refererer til som den finansielle sektor, end der var i 2007”.

Kent Petersen var derfor enig i, at man bør have en diskussion om, hvad der konkret refereres til, når man taler om finansiel virksomhed.

”Nu er IT jo også blevet en stor del af den finansielle sektor”, sagde han.

Finanssektoren vokser og vinder

Direktør i Finanstilsynet, Jesper Berg, var også opmærksom på ’shadow banking’, men gjorde det klart, at ’shadow banking’ til dels sker inden for den finansielle sektor, som vi kender den, og at sektoren også vokser.

”I Danmark i dag, tror jeg, at ’shadow banking’ mest er noget, som sker inden for pension og liv og overtager nogle af de traditionelle finansielle forretninger. Amerikanske studier viser, at den finansielle sektor er vokset ret betragteligt i andel af BNP, især inden for formueforvaltning. Og når vi bliver rigere og rigere, bliver der også mere formueforvaltning. På den ene side flytter tingene rundt inden for den finansielle sektor. Men der er også områder, der vokser ganske betragteligt”, sagde Jesper Berg.

Tonny Thierry Andersen, direktør i Danske Bank, forklarede, at den digitale udvikling sker hurtigere og hurtigere, og bankerne får nye udfordrere, men han har tiltro til bankerne i deres overlevelse i kapløbet med ’shadow bankers’ som Apple og Google.

”Teknologien er blevet demokratiseret. For 30 år siden havde nogle få supercomputere, i dag har alle mobiltelefoner. Det betyder, at kunderne nu forventer det samme af bankerne, som de forventer af Amazon. Det betyder, at vi ud over regulering skal indstille os på en hastig omstilling i vores sektor. Men jeg mener, at vi har rigtig gode muligheder for at vinde den omstilling”, sagde han og tilføjede:

”Det skyldes, at vi har noget, de digitale aktører ikke har, og det er tillid fra kunderne til at bevare data og passe på deres penge. Men det kræver en del omstilling for at lykkes. Og det skal ske nu og ikke om tre år, for så kører tingene fra os”.