17-05-2016 | Carsten Jørgensen , cjo@finansforbundet.dk  

Dansk erhvervsliv i fremdrift

Særligt for håndværk og byggeri samt for industrien går det bedre end for tre måneder siden, og det er hovedstadsområdet og Sjælland, der fører an, lyder det fra 605 erhvervsrådgivere, der er med i Finansforbundets nye erhvervsrådgiverpanel. ”Væksten – og selvfølgelig jobskabelsen – ligger os meget på sinde, og her kan erhvervsrådgiverne spille ind med en væsentlig viden og hands on-erfaring”, siger Finansforbundets formand Kent Petersen.


Det går fremad for dansk erhvervsliv. Pengeinstitutternes udlån er inde i en positiv udvikling, og der sker et skift i virksomhedernes låntagning fra overlevelse/drift til udvidelse/investering, lyder det fra flertallet af de 605 erhvervsrådgivere, som er en del af Finansforbundets nye landsdækkende erhvervsrådgiverpanel.

”Væksten – og selvfølgelig jobskabelsen – ligger os meget på sinde, og her kan erhvervsrådgiverne spille ind med en væsentlig viden og hands on-erfaring. Den vil vi gerne sætte i spil, fordi den også kan levere nogle strømpile for, hvordan det egentlig går med økonomien ude i landet”, siger Finansforbundets formand, Kent Petersen.

Erhvervsrådgiverne er blevet bedt om at vurdere tilstanden i de fire sektorer håndværk og byggeri, industri, handel og service samt landbrug og har svaret på en række spørgsmål om de af sektorerne, hvor de selv yder kunderådgivning og derfor har et stort kendskab til.

Situationen for de danske erhvervsvirksomheder er generelt bedre her i første kvartal af 2016 end i 2015, viser den konjunkturindikator, der er anvendt.

Fremgang for tre ud af fire sektorer

For håndværk/byggeri og industri er det således mere end hver tredje erhvervsrådgiver, som vurderer, at situationen er ”bedre” eller ”meget bedre” end for tre måneder siden, mens det blot er seks procent, som vurderer, at situationen er dårligere. For handel og service er den samlede tendens ligeledes positiv, mens det er mere end halvdelen af rådgiverne, som vurderer, at situationen er forværret for landbruget.

Erhvervsrådgiverne i panelet er geografisk inddelt i fem regioner – Hovedstaden, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland – så det er muligt at sammenligne regionerne med hinanden. 34 procent af erhvervsrådgiverne i Hovedstaden vurderer, at den generelle situation for erhvervslivet er meget bedre eller bedre i dag end for tre måneder siden. Derefter følger Sjælland med 33 procent, Nordjylland med 32, mens det i Syddanmark og Sønderjylland er 27 procent af erhvervsrådgiverne, der peger på meget bedre eller bedre konjunkturer i dag end for tre måneder siden.

Landbruget har det svært

Situationen for landbruget skiller sig dog markant ud fra de tre andre sektorer, der er spurgt til. Her er der ikke fremskridt – snarere tværtimod, vurderer hovedparten af de 90 erhvervsrådgivere med landbrugskunder, der er en del af panelet.

57 procent mener, at konjunkturerne for landbruget er dårligere eller meget dårligere i dag end for tre måneder siden, kun fem procent mener, at det går bedre. Ingen erhvervsrådgivere oplever, at den generelle stemning i landbrugssektoren er bedre i dag sammenlignet med for tre måneder siden.

Landsgennemsnittet viser, at 23 procent vurderer den generelle stemning i landbruget til at være uændret, 55 procent betegner den som dårligere, og 22 procent mener, at den generelle stemning i landbruget er meget dårligere end for tre måneder siden.