03-11-2015 | Carsten Jørgensen , cjo@finansforbundet.dk  

Danske finansansatte hårdest ramt af krisen

De danske pengeinstitutter beskæftigede 8.119 færre ved udgangen af 2014 end ved udgangen af 2008 – svarende til 18 procent. I de fire øvrige nordiske lande er antallet af bankjob i samme periode tilsammen blot faldet med 6.177, viser Nordisk Bankstatistik, som arbejdsgiverforeningerne står bag.


Finanskrisen har kostet tusindvis af bankansatte jobbet. Ifølge Nordisk Bankstatistik 2014, som FA fornylig har udgivet sammen med søsterorganisationerne i Sverige, Norge, Finland og Island, er der forsvundet 14.296 bankjob fra udgangen af 2008 til udgangen af 2014 i de fem lande.

Indbyrdes er der dog stor forskel på, hvordan landene er ramt. Hvor Danmark i løbet af de seks år sagde farvel til 8.119 medarbejdere – svarende til 18 procent af alle bankansatte – er Norge sluppet med 824 – svarende til 3,6 procent af bankansatte. Mere end halvdelen af 14.296 afskedigelser og jobbortfald er sket i Danmark.

Samlet set har Finland, Island, Sverige, Norge og Danmark sagt farvel til otte procent af medarbejderne i pengeinstitutterne fra 2008 til 2014.

Flest kvinder blandt finansansatte

Statistikken fra arbejdsgiverorganisationerne viser også, at kvinderne er i overtal i de nordiske pengeinstitutter.

Det er mest udpræget i Finland, hvor 71,5 procent af medarbejderne er af hunkøn. På Island er 64 procent af de bankansatte kvinder, i Sverige 54 procent og Norge 52,5 procent, mens Danmark er det land med størst kønsmæssig balance, da kvinderne besætter 50,1 procent af jobbene i pengeinstitutterne