22-09-2015 |  Berit Villadsen

Chokerede medarbejdere i vestjyskBANK

VestjyskBANKS beslutning om delvist at lukke bankens fire regionskontorer og flytte to backofficeafdelinger fra hovedsædet i Lemvig har chokeret flere medarbejdere. De berørte medarbejdere skal nu beslutte, om de vil fortsætte i banken eller ej.

Kl. 16.00 i dag tirsdag den 22. september er afgørelsens time for godt 80 af vestjyskBANKs 510 medarbejdere. I dag er nemlig sidste chance for medarbejderne for at søge en af tre nye stillinger, som banken har oprettet på baggrund af en organisationsændring. En organisationsændring banken har lanceret i ønsket om at skære i alt 50 stillinger og spare 25 millioner kroner.

Mandag den 14. september blev bankens medarbejdere orienteret om, at banken delvist lukker sine fire regionskontorer i Aarhus, Herning, Holstebro og Herning og to backoffice afdelinger i hovedsædet i Lemvig. Organisationsændringen påvirker direkte 80 medarbejdere, hvis arbejdsopgaver i fremtiden primært skal varetages fra et produktionscenter i Ringkøbing og et telefonbetjeningscenter i Herning. En hård beslutning især for de direkte berørte medarbejdere.

"Medarbejderne har reageret meget forskelligt. Medarbejderne i afdelingerne, som bliver nedlagt og flyttet et andet sted en, har været meget berørt og chokeret over bankens beslutning. Den har skabt stor usikkerhed i de berørte afdelinger. Folk spørger, hvad betyder det for mig? Hvad har jeg af muligheder? Og det har vi som tillidsmænd brugt de sidste par dage på at tale med medlemmerne om", siger Jacob Møllgaard, fællestillidsmand i vestjyskBANK til Nyhedsbrevet Finans.

Antallet af fyringer er stadig uvis

Ifølge Jacob Møllgaard skal de 80 medarbejdere kæmpe om 60 stillinger, som de blev præsenteret for og har haft godt en uge til at beslutte sig for. Banken skal således bruge 40 servicerådgivere til den nye produktionsafdelingen i Ringkøbing, 10 servicerådgivere til den nye kundebetjeningsafdeling i Herning og cirka 10 servicerådgivere til kasse- og skrankeopgaver i de fire eksisterende regionskontorer.

I forlængelse af organisationsændringen og som led i bankens plan om at spare 25 millioner har samtlige af bankens 510 medarbejdere haft mulighed for at søge en frivillig fratrædelsesordning. Ansøgerne fik i går besked om, hvem der har fået en fratrædelsesordning. Hvor mange det er, holder banken stadig tæt ind til kroppen. Antallet indgår i puslespillet om den endelige fordeling af medarbejdere, og Jacob Møllgaard har stor tiltro til ledelsen.

"Det er helt klart ikke min opfattelse, at banken på forhånd har fordelt brikkerne i puslespillet om medarbejdernes fremtid. En holdning ikke alle deler. Men jeg synes personligt, at den her ordning er til medarbejderne fordel, og at det er positivt, at medarbejderne selv kan få indflydelse på, hvor de skal arbejde i fremtiden", siger Jacob Møllgaard, fællestillidsmand i vestjyskBANK.

Mandag den 28. september offentliggør banken den endelige fordeling af medarbejdere. Det gælder både besættelsen af de nyoprettede stillinger og antallet af fyrede medarbejdere.