24-05-2016 | Carsten Jørgensen , cjo@finansforbundet.dk  

Banker kan skabe vækst i landdistrikterne

Pengeinstitutternes lokale tilstedeværelse giver grobund for individuel kreditvurdering, som særligt gavner iværksættere og mindre virksomheder i landdistrikterne, konkluderer en analyse fra tænketanken Cevea."Relationen mellem pengeinstitut og erhvervsvirksomhed er afgørende forudsætning for både den enkelte virksomhed og den lokal- og samfundsøkonomiske vækst i det store billede", siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet.


"Lokalkendskab betyder, at vi ofte kan tilbyde bedre kreditadgang - simpelthen fordi vi kender vores kunder bedre", lyder det fra 90 procent af de direktører fra mindre og mellemstore pengeinstitutter, der har deltaget i undersøgelsen bag analysen "De lokalt forankrede pengeinstitutters betydning for væksten i Danmark”.

Analysen, der er udført af tænketanken Cevea i samarbejde med Finansforbundet og Lokale Pengeinstitutter konkluderer blandt andet, at pengeinstituttets lokale forankring især gavner iværksættere og mindre virksomheder - der oftest er vækstskabere i landdistrikterne.

"Uanset pengeinstitut betyder det noget, at man er til stede lokalt. Det giver et kendskab og en føling, som er supplement til de hårde, økonomiske kreditvurderingskalkuler, og den tilgang giver faktisk økonomisk mening både inden for og uden for sektoren. Det ser vi jo også, at en række mindre pengeinstitutter har opdaget og er begyndt at åbne filialer i områder, som andre måske har forladt. Den diversitet har sektoren og samfundet brug for"', siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

Analysen består dels af en kvantitativ undersøgelse, der bygger på data om danske virksomheders bankforbindelser og regnskabstal, og dels en række kvalitative interviews med lokale bankdirektører, en erhvervsdirektør, en borgmester, en virksomhedsejer samt formanden for Landdistrikternes Fællesudvalg. Analysen, som kan hentes her, indeholder blandt andet et Danmarkskort, som viser, at gruppen af lokalt forankrede pengeinstitutter er markedsdominerende i Nordjylland og stærkt repræsenteret i Region Midtjylland og Regions Syddanmark, mens gruppen af landsdækkende pengeinstitutter er markedsdominerende i Region Hovedstaden og på store dele af Sjælland.

Ceveas analysechef Frank Skovgik efter undersøgelsens offentliggørelse til angreb på de store landsdækkende banker.

"Hvis vi skal have mere vækst og have gang i iværksætteriet og udvikle små virksomheder til store, kræver det banker, der er villige til at smide penge efter virksomhederne. Det er de store banker ikke", sagde han til Finans.dk.

Den konklusion har Lokale Pengeinstitutter og Finansrådet erklæret sig helt uenig i, og Finansforbundets formand kan heller ikke genkende det billede, som Ceveas analysechef tegner.

"Det er hverken korrekt eller retfærdigt at dele pengeinstitutterne op på den måde. Det centrale er at få alle pengeinstitutter til at agere sparringspartner og finansieringskilde for det erhvervsliv, der er så vitalt for den økonomiske vækst, alle taler så meget om. Den lokale tilstedeværelse hjælper små og mellemstore virksomheder derude – og den er forretningsmæssig fornuftig for pengeinstitutterne. Relationen mellem pengeinstitut og erhvervsvirksomhed er afgørende forudsætning for både den enkelte virksomhed og den lokal- og samfundsøkonomiske vækst i det store billede', siger Kent Petersen.