For deltagere i grunduddannelsen

Alle nyvalgte tillidsmænd får mulighed for at gennemføre Finansforbundets grunduddannelse. Her er de materialer, du skal bruge i forbindelse med uddannelsen.

Du får brug for

Åbn alle

Adgang til e-learningplatform

Fronter er den læringsplatform, som vi anvender i samarbejdet med Erhvervsakademiet Lillebælt. Her finder du bl.a. undervisningsmaterialer og kontaktoplysninger på de andre deltagere.

Siden kræver log in, og det udleveres til dig personligt, når du deltager på grunduddannelsens Modul 2. Her får du også gennemgået, hvordan systemet er opbygget.

Fronter e-læring

Refusion af udgifter

Finansforbundet betaler kursusophold og forplejning samt rejse til og fra kursusstedet for tillidsvalgte efter gældende regler. Du kan få refunderet rejseomkostninger ved brug af zExpense.

Brugermanual for zExpense (Rejseafregning) (pdf) 

Manual til zExpense app_Android (pdf)Manual til zExpense app_iPhone iOS (pdf)

Bilag om transportmuligheder til Kobæk (pdf)

Regler for refusion (pdf)

§9-samtalen

I "Aftale om Fagligt Arbejde" §9 fremgår det, at du som tillidsmand skal holde en samarbejdssamtale med din leder. §9-samtalen er derfor en vigtig anledning til, at I får afklaret og aftalt jeres forventninger til hinanden.

§9-samtalen er derfor noget af det allerførste, du bør gennemføre som nyvalgt tillidsmand.

Vi har lavet et e-læringsmodul, hvor vi giver dig nogle praktiske eksempler på, hvad der er vigtigt at komme omkring i samtalen. Desuden er der en af dine tillidsmandskollegaer, som deler ud af sine erfaringer med 9-samtalen. Videoen varer i alt ca. 8 minutter.

Kapitler i videoen:

 • 00:33  Din forberedelse og disposition for §9-samtalen
 • 00:57  Samarbejdsrelationer
 • 01:18  Praksis og aftaler
 • 01:54  Gensidige forventninger
 • 02:24  Tillidsmandens opgaver og de daglige arbejdsopgaver
 • 02:57  Information mellem tillidsmanden og medlemmerne
 • 03:23  Tillidsmandsuddannelsen
 • 03:41  Referat
 • 04:19  Lars' erfaringer med §9-samtalen
 • 06:37  Lars' chefs meninger

Se Standardoverenskomsten, afsnit 6: Aftale om Fagligt Arbejde (pdf)

Download standardskemaet for §9-samarbejdssamtalen på dansk (Word)

Download standardskemaet for §9-samarbejdssamtalen på engelsk (Word)

 

Overenskomstens §9-tekst

"Der skal hvert år finde en samarbejdssamtale sted mellem tillidsmanden og den nærmeste leder, der er tillidsmandens samarbejdspart i virksomheden. Det aftales lokalt mellem den faglige repræsentant og ledelsen, hvordan det sikres, at samtalerne gennemføres, og hvordan der følges op på, at samtalerne er afholdt.

Den første samtale finder sted senest tre måneder efter tillidsmandsvalget. Ved lederskift finder der en ny samtale sted senest tre måneder efter den nye leders tiltrædelse.

Samtalerne gennemføres efter punkterne i vedlagte bilag 2.

Parterne udfærdiger i fællesskab et konklusionsreferat."

 

Bilag 2 til overenskomstens §9-tekst

"Punkter til drøftelse mellem tillidsmand og leder i forbindelse med den årlige samarbejdssamtale

Samtalen skal som minimum indeholde nedenstående punkter.

 • Samarbejdsrelationer
  • mål og midler for samarbejdet
  • møder.
 • Praksis og aftaler
  • aftaler, praksis, kutymer i enheden
  • procedure for personalesager
  • tillidsmandens pligter og rettigheder.
 • Gensidige forventninger
  • gensidige forventninger
  • information og viden
  • fortrolighedsproblematikken.
 • Tillidsmandens opgaver og de daglige arbejdsopgaver
  • forventet tidsforbrug
  • sammenhæng med tillidsmandens øvrige arbejdsopgaver, herunder om der er behov for tilpasning af omfang, krav og eventuelle mål.
 • Information mellem tillidsmanden og medlemmerne
  • hvordan og hvornår informeres medlemmerne.
 • Tillidsmandsuddannelsen
  • grunduddannelsen for tillidsmænd – indhold og udbytte.

   Samtalen er gennemført den:_____________________"

Hele Standardoverenskomsten (pdf)

Materiale til kredssamtale 1

Kredssamtale 1 er en samtale, hvor du får en introduktion til arbejdet som tillidsmand og får mulighed for at skabe kontakt til en af dine nærmeste samarbejdspartnere i tillidsmandsarbejdet. Kredsen indkalder dig til kredssamtale 1 kort tid efter, at du er blevet valgt som tillidsmand.

 

Materiale til ny tillidsmand

Skema til forberedelse af samtalen (pdf)

Skema til forberedelse af samtalen (Word)

 

Materiale til kredsbestyrelsesmedlem

Vejledning til samtalen (pdf)

Inspiration til samtalen (pdf)

Få svar på spørgsmål om grunduddannelsen

Kontakt
Evy Grønvall
32 66 14 32 / 29 61 45 70
eg@finansforbundet.dk