Alt om arbejdet som tillidsvalgt

Rådgiv medlemmerne (Rådgiveransvar)

God sagsbehandlingsskik og dit rådgiveransvar som tillidsmand

Slå på tromme for forbundets tilbud

Hvervemateriale og info om Worklife Investment for tillidsvalgte

Opdater din medlemsliste

Find blanketter og vejledninger til opdatering af lister

Forhandl lokale aftaler

Tillidsmandens rolle ved forhandlingerne og hvor du kan få hjælp

Støt medlemmer ved fyring, fusion, røveri

Tillidsmandens rolle når andre bliver afskediget, virksomheden fusionerer, eller der var et røveri

Arbejd for gode arbejdsforhold

Kom igang med emner som trivsel, fysisk arbejdsmiljø, stress, CSR, ligeløn m.v.

Overenskomsten og OK-systemet

OK-materiale og vejledninger særligt for tillidsvalgte samt adgang til OK-systemet (kræver login)

Forbundskalenderen

Alle møder og aktiviteter for tillidsvalgte samlet, så du kan få et overblik

Find eller opret digitalt netværk (Finansnet)

Dine dokumenter for tillidsvalgte

Følg med i det politiske arbejde (Finansnet)

Politiske udvalg og politiske ansvarsområder (kræver login)

Dine rettigheder som tillidsmand

Arbejdstid, uddannelse, tillidsmandsbeskyttelse m.v.

Udgiftsblanket for tillidsmandsarbejde i forbundsregi (PDF)

Blanketten for arbejde i kredsregi findes på din kreds' hjemmeside